Nadměrný rybolov

Stránka - 24 září, 2012
Po dlouhou dobu se zdálo, že rybí populace v nekonečném oceánu jsou nevyčerpatelné bohatství. Ale od té doby, co se rybolov proměnil v průmyslové odvětví s flotilami vybavenými nejmodernějšími technologiemi, ryb ve světových oceánech ubývá.

Kvůli masivnímu nadměrnému rybolovu dochází k ničení přirozených stanovišť řady mořských živočichů. 

Lov vlečnými sítěmi je jednou z nejvíce destruktivních metod rybolovu. Po mořském dně je vlečeno obrovské několikatunové zařízení, které během několika vteřin rozorá místa, kde rostou tisícileté koráli. Protože v pobřežních oblastech kolabuje čím dál více populací, vydávají se rybářské flotily do stále vzdálenějších oblastí a v současné době loví i v hloubkách až 2 000 metrů. Průmyslový rybolov způsobuje nejen ekologické škody, ale ohrožuje i možnost dlohodobého využívání moří. 

Podle odhadů Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) je nyní téměř  90 % hospodářsky významných druhů ryb zcela vyloveno, přeloveno nebo vyčerpáno . Oblíbené druhy velkých ryb, jako je tuňák, mečoun, treska a platýs jsou v opravdových nesnázích: Jejich populace na celém světě klesly o 90 % – prostě jsme je snědli. Zvláště kritická je situace v evropských vodách: 9 z 10 evropských populací konzumovaných ryb jsou přeloveny.

Tato krize má řadu příčin. Nadměrný rybolov významně podporují politická rozhodnutí: Kvóty na množství ulovených ryb, které přijímají ministři pro rybolov, jsou obvykle daleko za doporučením vědců. U pobřeží Newfoundlandu došlo počátkem 90. let ke kolapsu populace tresky, protože politici po dlouhá léta ignorovali varování biologů. 30 000 rybářů přišlo o práci. Stejný nezájem politiků můžeme pozorovat už několik let také Evropské unii.

V mnoha mořských oblastech závazná pravidla pro rybolov zcela chybí nebo je nelze kontrolovat – každá pátá ryba na světě je ulovena nelegálně. Nelegálním rybolovem je postiženo zejména volné moře – tj. oblasti 200 námořních mil od pobřeží – protože pobřežní vody jsou nyní v řadě míst již vyloveny.

Krátkodobé zisky převažují – příliš mnoho rybářů loví příliš mnoho ryb.

Jedním z nejhorších dopadů průmyslového rybolovu jsou nechtěné úlovky. V obrovských sítích končí kromě cílových druhů i další organismy, včetně mladých ryb, mořských ptáků, žraloků, želv, delfínů, a dokonce i velké velryby. Mrtvá nebo umírající zvířata jsou vyhazována do moře jako odpad – celkem asi 20 milionů tun ročně – což je třetina ulovených ryb. Zejména při lovu platýse a krevet dochází k extrémně vysokému nechtěnému úlovku – až 80 %. Takové obrovské plýtvání životem musí okamžitě skončit.

Pokud chceme jíst ryby zítra, potřebujeme dnes mořské rezervace a udržitelný rybolov!