Nechtěné oběti rybolovu

Stránka - 24 září, 2012
V sítích a na háčcích rybářů často kromě lovených druhů mořských živočichů hynou i jiné nežádané druhy (jedná se o tzv. vedlejší úlovky, odborně výměty, anglicky „bycatch“). Většinou jsou tito mrtví či zranění živočichové jednoduše hozeni zpět do moře. Například při lovu krevet pomocí sítí tažených po mořském dnu se rybáři někdy zbavují až 90 procent celkového úlovku. V jiných odvětvích rybářského průmyslu dochází k úmrtí obrovských počtů mořských ptáků, karet a delfínů.

Nikdo vlastně neví, kolik mořských organismů při rybolovu zcela zbytečně zahyne. V některých částech světa je však problém nechtěného úmrtí mořských savců, ptáků, karet, žraloků a mnoha jiných živočichů zcela zřetelný.  Nechtěná úmrtnost mořských živočichů je v některých oblastech tak vysoká, že zřejmě dochází k narušení struktury a fungování mořských systémů na úrovni celých populací jednotlivých druhů, společenství různých živočichů i celých ekosystémů. Vedlejší úlovky jsou obecně považovány za jeden z nejhorších dopadů průmyslového rybolovu na životní prostředí. 

Oběti
U různých metod rybolovu se vedlejšími úlovky stávají různé druhy živočichů. V rybářských sítích často utonou delfíni a velryby, háčky na udicích dlouhých vlasců se stávají osudné pro mořské ptáky a lov pomocí sítí tažených po mořském dnu drasticky decimuje celé mořské ekosystémy. Podle některých odhadů je každoročně vyhozeno zpět do moře neuvěřitelných 100 milionů mrtvých a smrtelně zraněných žraloků a rejnoků. Velké počty žraloků jsou například usmrceny při lovu tuňáků, který měl v minulosti za následek vysokou úmrtnost delfínů. Odhaduje se také, že v rybářských sítích každoročně utone zhruba 300 000 kytovců (delfínů a velryb). Zhruba 100 000 albatrosů každoročně zahyne při lovu pomocí dlouhých vlasců na otevřeném moři.

Technologie
Existuje řada technologických řešení, která mohou snížit počet vedlejších úlovků. V některých oblastech se pro lov krevet používají sítě, které mají důmyslné zařízení zabraňující mořským karetám, aby se v nich chytily. V případě průmyslového rybolovu pomocí dlouhých vlasců je možné snížit úmrtí mořských ptáků změnou způsobu umísťování návnad na ryby či zavedením zařízení, které ptáky odstrašují. Jiné mechanismy byly vynalezeny pro snížení úmrtí kytovců. Na sítě lze například umístit zařízení, která vydávají zvuky odrazující delfíny. Tato zařízení však nejsou příliš spolehlivá. Dalším řešením, které bylo použito pro snížení úmrtí kytovců, jsou úniková dvířka , která kytovce donutí plavat k mořské hladině a následně ven ze sítě.

I když tato zařízení sehrávají svoji roli při ochraně mořských živočichů, celkový problém vedlejších úlovků neřeší. Vyžadují totiž neustálé monitorování spolu s vyhodnocováním účinnosti a možných negativních dopadů na mořský život. Jejich použití je proto reálné pouze v oblastech, kde existuje dobře rozvinuté hospodaření s mořskými zdroji a organizovaný dohled.