Stránka - 28 listopadu, 2014

Vážený pane ministře Jurečko,

 

15. a 16. prosince 2014 byste měl se svými evropskými protějšky rozhodovat o limitech rybolovu pro rok 2015 v Atlantském oceánu a přilehlých vodách. Vaše rozhodnutí by mělo být učiněno v kontextu nové Společné rybářské politiky EU. Podle ní je nutné do roku 2015 zastavit nadměrný rybolov v oblastech, kde je to okamžitě možné, a progresivně a inkrementálně, ale nejpozději do roku 2020, omezit rybolov na udržitelnou úroveň v celé Evropské unii.[1]

 

Více jak 40% z komerčně lovených rybích populací v severovýchodním Atlantiku a přilehlých vodách je v současnosti přeloveno. Za poslední dva roky došlo k významnému nárůstu rozdílu mezi Vámi stanovenými limity a tím, jaké maximální úlovky doporučuje vědecká komunita.[2] Spolu s nedávným rozhodnutím Rady Evropské unie o celkovém přípustném odlovu baltických a hlubokomořských druhů ryb, které bez řádného zdůvodnění rezignuje na snahu zamezit nadměrnému rybolovu, jde o jasně negativní trend vývoje celého odvětví.

 

Žádáme Vás proto, abyste podpořil zastavení nadměrného rybolovu všech rybích populací již v roce 2015. Jakékoliv další zdržení jen prohloubí degradaci životního prostředí a utrpení celého rybářského sektoru. Podpoříte tím nejen ochranu zdecimovaných oceánů, ale i české rybáře, kteří produkují ryby s menším dopadem na životní prostředí. 

 

Využijte, prosím, tuto jedinečnou příležitost a umožněte zachovat zdravé rybí populace dnešním i budoucím generacím. Značná část evropské společnosti aktivně sleduje proces reformy Společné rybářské politiky a podporuje své ministry a poslance Evropského parlamentu ve snaze se dohodnout na ambiciózním cíli zastavit nadměrný rybolov. Netýká se to pouze přímořských států. V Česku za poslední týden podpořilo výzvu za udržitelný evropský rybolov několik tisíc lidí.

 

Právě teď k Vám nejen čeští, ale i evropští občané vzhlížejí a doufají v rychlé přijetí této změny. Proto nás velmi znepokojují neoficiální informace, podle kterých není Vaše účast na klíčovém jednání o osudu evropských lovišť i rybářů jistá. Doufáme, že se jedná o omyl a brzy potvrdíte, že se jednání zúčastníte a pomůžete naplnit cíle reformy Společné rybářské politiky EU.

 

                                                                      

S pozdravem Jan Freidinger,

Greenpeace ČR

 


[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, článek 2.2, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1380&qid=1416906178525&from=CS

[2] SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ týkající se konzultace k rybolovným právům pro rok 2015 v rámci společné rybářské politiky, (COM/2014/0388 final), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0388&from=CS