Rybářská politika respektující vědu

Stránka - 24 září, 2012
V současnosti má kontrolu nad světovým rybolovem rybářský průmysl, obchodníci s rybami a ministerstva pro rybolov. Existují poměrně přesné, vědecky podložené odhady o stavu vyčerpání jednotlivých rybích populací.

Přesto se průmysl i politici chovají tak, jako by tyto odhady byly několikanásobně vyšší.

Politická rozhodnutí, která mají regulovat rybolov, například stanovením kvót pro lov jednotlivých druhů, jsou v rozporu s tím, co nám o stavu oceánů říkají vědci a mořští biologové.

Je to bohužel i případ Evropské unie, kde se každoročně stanovují kvóty na lov tresek nebo tuňáků vyšší, než doporučují vědci. 

 

Greenpeace se proto snaží přimět politiky k tomu, aby spíš než rybářské lobby naslouchali hlasu odborníků.

V současnosti se připravuje velká reforma Společné evropské rybářské politiky EU, jejímž cílem je právě ochrana rybích populací před nadměrným rybolovem.