Průvodce ekologickým značením ryb

MSC logo

MSC - Marine Stewardship Council
Nezisková organizace založená společně WWF a firmou Unilever.  
   

O certifikaci: MSC certifikace je nejrozšířenější mezinárodní certifikační schéma, vytvořené v roce 1999.  Dobrovolný, placený program, který doprovází značné kontroverze. Vágní základní principy a tržní orientace programu znamenají, že certifikaci obdrží i rybářství, která by ji podle názoru Greenpeace neměla nikdy dostat.

Předmět certifikace: Certifikuje divoké populace mořských i sladkovodních ryb. S MSC certifikací se setkáte v celém spotřebním řeztězci tzv. "od sítě až po talíř" (rybářství, zpracovny, konzervárny, prodejci, restaurace). V obchodech naleznete certifikované čerstvé, mražené i konzervované ryby a mořské plody.    

Základní principy: MSC vychází především z Kodexu odpovědného rybolovu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO). Certifikace je platná 5 let. Každé certifikované rybářství musí splňovat tři základní principy:
1. Udržitelnost lovené populace
2. Minimalizace dopadu na ŽP
3. Efektivní a odpovědný  management rybích zdrojů              

Nedostatky: Vágní definice základních principů. Často uděluje certifikaci rybářstvím, která se věnují lovu vyčerpané poulace. Akceptuje některé destruktivní metody lovu (dredging) a některé další standardy nejsou dostatečně přísné. Možný střet zájmů - dobré hodnocení při certifikaci je výhodné jak pro rybářství tak MSC. MSC se soustředí primárně na ekonomicky silná a úspěšná rybářství. Rozpočet MSC je z více než 65 % závislý na certifikačních poplatcích. Nezabývá se vlivem rybářství na změnu klimatu.

Více čtěte zde

 

FOS logo

Friend of the Sea (FS) - mezinárodní nezisková organizace se sídlem v Itálii zaměřená na ochranu mořského prostředí.   

O certifikaci: Certifikace FS je tržně orientované certifikační schéma, nicméně díky nižší finanční náročnosti než MSC je dostupné i pro menší rybářství. FS je navázáno na americký Earth Island Institue Dolphin Safe (EII DS) projekt. Pro FS certifikaci produktů z tuňáka je tak třeba mít i EII DS certifikát. 

Předmět certifikace: Komplexní certifikační schéma pro akvakultury i lov divokých populací ryb a mořských plodů. Setkáte se s ním nejen u rozličných rybích produktů, ale i u krmiv, rybí moučky a rybího oleje.

Základní principy: Vychází především ze Směrnice FAO pro ekologické označování ryb a rybích produktů pocházejících z mořských oblastí. Certifikace se musí obnovit každé tři roky. Zahrnuje i snižování uhlíkové stopy.           

Nedostatky: Udělení zpoplatněného, třžně orientovaného certifikátu je výhodné pro všechny strany a může mít negativní dopad na jeho objektivitu. Slabinou může být i vazba na EII a pouze jednostrannou ochranu delfínů.

Více čtěte zde

 

EII logo

Earth Island Institute - (Dolphin Save logo) je mezinárodní nezisková organizace sídlící ve Kalifornii, USA.

O certifikaci: Celosvětově dominantní certifikační schéma tuňákových produktů, zaměřené pouze na ochranu delfínů. Necílí na ochranu celého ekosystému. Kontroverzi budí nízká míra transparentnosti financování i udělování samotné certifikace.

Předmět certifikace: Všechny druhy tuňákových produktů od konzerv po pasty. Certifikuje také subjekty, které tyto produkty nabízejí (restaurace, velko i maloobchody).  

Základní principy: Certifikace zaručuje, že behěm lovu tuňáků nedochází k pronásledování, zabíjení či zraňování delfínů. Zakazuje použití vlečných tenatových sítí. Certifikované subjekty musí zpřístupnit veškeré zařízení spojené s produkcí, uchováním i prodejem tuňáků.            

Nedostatky: Radikální přístup k ochrana delfínů na úkor celého ekosystému. Standard poplatný místu vzniku - Kalifornie, USA. Nezohledňující různé podmínky různých světových lovišť.
Podpora sporných lovných metod (např. FADs – Fish Agreggating Devices) vedoucích k vysokému vedlejšímu úlovku necílových druhů. Nízká transparentnost financování i samotného procesu certifikace a její následné kontroly. Nezohledňuje sociální aspekt rybolovu.

Více čtěte zde

 

AIDCP logo

Agreement on the International Dolphin Conservation Program (AIDCP) - Dolphin Safe logo.

O certifikaci: Dohoda AIDCP vešla v platnost v roce 1999. Tento program je veden IATTC (Inter-American Tropical Tuna Commission) -  Mezinárodní komise zodpovědná za ochranu a management tuňáků a ostatních živých zdrojů oblasti východního Tichého oceánu (EPO). V rámci tohoto programu bylo v roce 2001 ustanovené dobrovolné AIDCP Dolphin Safe certifikační schéma s oficiálním AIDCP DS logem.

Předmět certifikace: AIDCP DS  vychází z komplexního pohledu na ekosystém. Sleduje ale  pouze lov tuňáků žlutoploutvých v oblasti východního  Pacifiku. Připouští, ale přísně limituje mortalitu delfínů.   

Základní principy:  Podmínky pro zisk certifikace vycházejí především z těchto kritérií:
1. DML – „Dolphin Mortality Limit“, tedy stanovená maximální roční mortalita delfínů pro celou oblast EPO
2. Systému sledování a ověřování původu tuňáků v oblasti EPO
3. Programu nezávislých pozorovatelů na palubě každého rybářského plavidla
4. Seznamu kvalifikovaných kapitánů          

Nedostatky: Metoda schvaluje lov tuňáků založený na pronásledování skupin delfínů. Delfíni jsou spolu s tuňáky sítí obklíčeni, ale před jejím vyzvednutím na palubu jim musí být umožněno kruhovou síť bez fyzického zranění opustit.

Více čtěte zde

 

ASC logo

Aquaculture Stewardship Council (ASC).
Nezávislá nezisková organizace založená WWF a Dutch Sustaibnable Initiaive (DSI).  


O certifikaci: Certifikace ASC byla vytvořena na základě spolupráce obchodního, vědeckého a neziskového sektoru, jakožto nezávislé mezinárodní certifikační schéma, stanovující podmínky pro udržitelný chov mořských i sladkovodních ryb,  korýšů a mlžů.   

Předmět certifikace: ASC certifikuje jen farmové chovy mořských i sladkovodních druhů vybraných na základě jejich možného vlivu na životní protředí a společnost (místní komunity). Najdete ho na různých rybích produktech, mražených, čerstvých i konzervovaných.

Základní principy: ASC má specifické standardy pro jednotlivé druhy. Vycházejí z minimálních certifikačních požadavků FAO. Hlavní požadavky jsou: Dodržování platných zákonů, ochrana životního prostředí a biodiverzity, ochrana vodních zdrojů, sociálně odpovědné podnikání.

Nedostatky: Orientace na velké, globálně působící společnosti. Drobní, lokální  producenti, především v rozvojvých zemích nemusí ASC považovat za důležité, čímž je omezen pozitivní vliv certifikace na zlepšení tamních podmínek produkce.

Více čtěte zde