Tuňákový průvodce 2014

Stránka - 13 května, 2011
Greenpeace vede globální kampaň za trvale udržitelný a spravedlivý lov tuňáků a současně také za práva spotřebitelů na informace o původu ryb v tuňákových konzervách a způsobu, kterým byly uloveny.

 

Greenpeace vede globální kampaň za trvale udržitelný a spravedlivý lov tuňáků a současně také za práva spotřebitelů na informace o původu ryb v tuňákových konzervách a způsobu, kterým byly uloveny.

Abychom zmapovali situaci na českém trhu, rozhodli jsme se provést průzkum tuňákových konzerv. Podobné průzkumy proběhly již v mnoha zemích, např. ve Velké Británii, Kanadě, Austrálii, Španělsku nebo Rakousku. V některých státech se průzkumy uskutečnily i opakovaně a vedly k významnému posunu směrem k využívání ryb z trvale udržitelných populací.

Celkem jsme oslovili dvacet sedm subjektů obchodujících s tuňákovými konzervami na českém trhu, z nichž bylo vybráno šestnáct obchodních řetězců, výrobců a distributorů jednotlivých značek tuňákových konzerv, které byly zařazeny do průzkumu a hodnoceny dle řady kritérií (viz odkaz v pravé liště). Výsledkem průzkumu je žebříček vyjadřující vhodnost jednotlivých značek s jejich hodnocením z pohledu trvalé udržitelnosti. Pro více informací vždy klikněte na vybranou konzervu v žebříčku.

Jaké tuňákové konzervy lze doporučit?


Nejlepší volbou jsou produkty s tuňáky ulovenými na prut a vlasec (Pole & Line).

Jediný prodejce v České republice, který nabízí výhradně tuňáky lovené na prut a vlasec, je Marks and Spencer.

Ale i u značky Tesco (řada Tesco a Tesco Finest) lze nalézt produkty získané touto rybolovnou metodou.

Nicméně vzhledem k nezapojení se Tesca do hodnocení a špatné výsledky v dalších hodnotících kritériích doporučujeme pouze konzervy M&S.

Marks & Spencer

Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Všechny tuňákové konzervy značky Marks & Spencer jsou získávány udržitelným způsobem.
 • Výborně zmapovaný dodavatelský řetězec.
 • 100 % tuňák pruhovaný lovený na prut a vlasec.
 • Garance legálně získaných ryb.
 • Efektivní nákupní politika chrání ohrožené druhy, bohužel však není dostupná na českých webových stránkách.
 • Značení konzerv je podrobné – uvádí český i latinský název druhu, rybolovnou metodu i přesnou lokalitu odlovu tuňáků. Na českých webových stránkách však žádné informace značka neposkytuje.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Společnost k lovu využívá lokálních plavidel, která loví ve vlastních pobřežních vodách a snaží se ryby zpracovávat v lokálně vlastněných konzervárnách. Společnost však neuvedla, kdo tvoří posádku plavidel a zda spolupracuje pouze se subjekty dodržujícími základní úmluvy Mezinárodní organizace práce.

Bolton Czechia

Značka: Rio Mare
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ne, konzervy bohužel přímo neuvádějí oblast odlovu ani rybolovnou metodu.
 • Dobře zmapovaný dodavatelský řetězec.
 • Garance legálně získaných ryb.
 • Forma efektivní nákupní politiky je dostupná na českých webových stránkách.
 • Podpora vzniku mořských rezervací včetně navrhovaného chráněného území na volném moři v západním a centrálním Tichém oceánu.
 • 100 % tuňák pruhovaný, část je však lovena košelkovými nevody za použití FAD.
 • Na konzervách je vždy český i latinský název druhu, ale není zde přímo uvedena oblast odlovu ani rybolovná metoda. Doplňkové informace jsou uvedeny na českých webových stránkách.
 • Společnost se řídí vlastním etickým kodexem, který nezmiňuje, v rámci problematiky spravedlivého obchodu, body klíčové pro Greenpeace.

Hamé

Značka: Hamé Ocean
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, vhodnější je upřednostnit tuňáka pruhovaného
 • Garance legálně získaných ryb.
 • Efektivní nákupní politika chrání ohrožené druhy, bohužel však není dostupná na webových stránkách.
 • Převažuje lov tuňáka pruhovaného, ale všichni tuňáci jsou loveni košelkovými nevody bez konkrétních informací ohledně používání FAD.
 • U části lodí tvoří místní obyvatelé minimálně 20 % posádky a práce na lodi i v konzervárnách se řídí Úmluvou Mezinárodní organizace práce.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Informační mezery v dodavatelském řetězci.
 • Na konzervách je uveden pouze latinský název druhu a výčet všech možných oblastí FAO, kde mohli být tuňáci uloveni. Chybí rybolovná metoda.

Baltaxia

Značka: Sun & Sea
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ne, konzervy bohužel přímo neuvádějí druh tuňáka ani rybolovnou metodu. Oblasti odlovu jsou uvedeny vždy všechny, které přicházejí v úvahu, takže ani podle nich není možné vybrat vhodnější produkt.
 • Garance legálně získaných ryb.
 • Práce na lodích i v konzervárnách, které společnost využívá, se ve všech případech řídí hlavními úmluvami Mezinárodní organizace práce.
 • Poměrně dobře zmapovaný dodavatelský řetězec s drobnými informačními mezerami.
 • 99 % tuňák pruhovaný, část je však lovena blíže neurčenými rybolovnými metodami.
 • Jistá forma nákupní politiky je dostupná pouze na oficiálních stránkách konzerváren, které společnost využívá, a ty nejsou v českém jazyce. Na stránkách společnosti není na danou nákupní politiku žádný odkaz.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Jedinou informací, kterou společnost Baltaxia na konzervách uvádí, je výčet oblastí FAO, odkud mohou tuňáci pocházet a země, kde byli tuňáci konzervováni.

Medist Czech

Značka: Calvo
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ne, konzervy bohužel přímo neuvádějí oblast odlovu ani rybolovnou metodu.
 • Dobře zmapovaný dodavatelský řetězec.
 • Minimálne 20 % posádky lodí tvoří místní obyvatelé a práce na lodi i v konzervárnách se řídí Úmluvou Mezinárodní organizace práce.
 • Od července 2013 Calvo nabízí v České republice pouze tuňáka pruhovaného, ten je však loven košelkovými nevody bez konkrétních informací ohledně používání FAD.
 • Společnost dbá, aby jejich tuňáci byli loveni legálním způsobem (např. zákaz překládání ryb na otevřeném moři), avšak stále má co zlepšovat.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Forma nákupní politiky je dostupná pouze na oficiálních stránkách výrobce, které nejsou v českém jazyce, a nevěnuje pozornost ohroženým druhům, ani neplánuje změnu rybolovné metody.
 • Jedinou informací, kterou Calvo na konzervách prozatím uvádí, je země, kde byli tuňáci konzervováni.

Kaufland

Značka: Vitae d´Oro
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ne.
 • Efektivní nákupní politika chrání ohrožené druhy, bohužel však není dostupná na webových stránkách.
 • Podpora vzniku navrhovaného chráněného území na volném moři v západním a centrálním Tichém oceánu.
 • 100 % tuňák pruhovaný lovený pomocí košelkových nevodů za použití FAD.
 • Společnost dbá, aby jejich tuňáci byli loveni legálním způsobem, avšak stále má co zlepšovat (např. zavedení zákazu překládání ryb na otevřeném moři).
 • Informační mezery v dodavatelském řetězci.
 • Část dotazníku týkající se spravedlivého obchodování společnosti nebyla vyplněna.
 • Na konzervách jsou uváděny latinské a české názvy tuňáků a výčet oblastí FAO, ze kterých mohou ryby pocházet. Na webových stránkách však základní informace ohledně problematiky tuňáků chybí.

Lidl

Značka: Nixe
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ne.
 • Dobře zmapovaný dodavatelský řetězec.
 • Garance legálně získaných ryb.
 • 100% tuňák pruhovaný lovený do pohyblivých rybářských sítí s použitím FAD.
 • Lov i zpracování v konzervárnách zajišťují podniky vlastněné minimálně z 50 % místními lidmi.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Nákupní politika se dostatečně nevěnuje ohroženým druhům, ale její zkrácená forma je dostupná na českých webových stránkách.
 • Na konzervách (prozatím kromě salátu) je vždy uvedeno latinské i české jméno druhu tuňáka a rybolovná oblast FAO. Na webových stránkách však základní informace ohledně problematiky tuňáků chybí.

Norma

Značka: Neptune's Garden
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ne.
 • 100 % tuňák pruhovaný lovený košelkovými nevody bez použití FAD.
 • Dodavatelský řetězec je znám, ne však do vetších podrobností.
 • Společnost nesdělila bližší informace o zajištování legálnosti úlovku.
 • Společnost nesdělila bližší informace o snahách směřujících ke spravedlivému obchodu.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na konzervách je uveden latinský název druhu, oblast FAO a základní metoda odlovu. Na webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.
 • Norma nevyjádřila svůj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

Ahold

Značka: Albert Quality, Euro shopper
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ne.
 • Společnost se řídí Úmluvou Mezinárodní organizace práce.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • 100% tuňák pruhovaný, ale neznámého původu a rybolovná metoda také není známa.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Velmi stručná forma nákupní politiky je zveřejněna na zahraničních webových stránkách řetězce, které nejsou dostupné v českém jazyce. Na českých webových stránkách není uveřejněna žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na konzervách je uveden pouze český a latinský název druhu tuňáka. Na českých webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.
 • Společnost nevyjádřila svuj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

ND Impex

Značka: Five star, Asiana
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý
Možnost nákupu produktu získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, výrobky obsahující tuňáka pruhovaného lze doporučit.
 • Převažuje lov tuňáka pruhovaného, ale rybolovná metoda ani místo odlovu nejsou známy.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje plně zhodnotit legalitu ryb. Značka se odvolává na dodržování evropské legislativy.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na malém podílu konzerv je uveden český název druhu tuňáka. Více (ne však všechny) jich je označeno názvem latinským. Některé konzervy uvádějí i oblast odlovu FAO. Na webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.
 • Společnost nevyjádřila svuj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

SPAR

Značka: DeSpar
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ne.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • 100% tuňák pruhovaný, ale neznámého původu a lovený pomocí košelkových nevodů bez konkrétních informací ohledně používání FAD.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Český i latinský název tuňáka jsou na konzervě vždy uvedeny. Rybolovná metoda není přeložena do českého jazyka a chybí na české etiketě. Další informace chybí. Na webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.
 • Společnost nevyjádřila svůj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

Billa

Značka: Billa, Clever
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, výrobky značky Clever obsahují tuňáka pruhovaného, kterého lze doporučit.
 • Společnost se řídí Úmluvou Mezinárodní organizace práce.
 • Obecná podpora vzniku mořských rezervací a chráněných mořských území.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • Lov tuňáka žlutoploutvého. Původ tuňáků je neznámý, stejně jako metoda rybolovu.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Velmi stručná forma nákupní politiky je zveřejněna na zahraničních webových stránkách řetězce, které nejsou dostupné v českém jazyce. Na českých webových stránkách není uveřejněna žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na konzervách je uveden pouze český a latinský název druhu tuňáka. Na českých webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.

Gaston

Značka: Sea Side, Marina, Franz Josef, Giana
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý, tuňák dlouhoocasý
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, výrobky obsahující tuňáka pruhovaného, kterého lze doporučit.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • Lov tuňáka žlutoploutvého. Původ tuňáků je neznámý, stejně jako metoda rybolovu.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na konzervách všech značek je uváděn latinský název druhu tuňáků. Většinou je připojen i název český. Další údaje chybí. Na českých webových stránkách nejsou o problematice lovu tuňáků žádné informace.
 • Společnost nevyjádřila svůj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

Makro

Značka: Aro, Horeca Select
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, výrobky obsahující tuňáka pruhovaného, kterého lze doporučit.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • 100 % tuňák pruhovaný, ale neznámého původu a lovený pomocí košelkových nevodů bez konkrétních informací ohledně používání FAD.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Na většině konzerv je uváděn český a latinský název druhu tuňáka. Další údaje chybí.
 • Společnost nevyjádřila svůj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

NEKTON-Vrňata

Značka: Isabel, Nekton
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák pruhovaný
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Ano, značka Nekton uvádí informace o druhu tuňáka, zatímco značka Isabel neposkytuje žádné informace.
 • Značka nemá podrobně zmapovaný dodavatelský řetězec.
 • Pouze částečné uvedení lovených druhů a zcela neznámá metoda rybolovu.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Značka Nekton uvádí český i latinský název druhu tuňáka v konzervě. Na některých konzervách je uvedena i oblast odlovu FAO. Značka Isabel neposkytuje žádné informace.
 • Společnost nevyjádřila svůj postoj k mořským rezervacím a chráněným mořským územím.

Tesco

Značka: Tesco
Prodávané druhy tuňáků:
tuňák žlutoploutvý/tuňák křídlatý, další druhy neznámé
Možnost nákupu produktů získaných udržitelnějším způsobem:
Značka Tesco Finest nabízí produkt s tuňákem loveným na prut a vlasec. Na jeho obalu je v českém jazyce uveden tuňák žlutoploutvý, v anglickém jazyce však Albacore tuna, což je tuňák křídlatý. Ať už je to kterýkoli z těchto tuňáků, vzhledem k jejich nízkým početním stavům jejich konzumaci nedoporučujeme.
 • Podpora vzniku mořských rezervací včetně navrhovaného chráněného území na volném moři v západním a centrálním Tichém oceánu.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zmapovat dodavatelský řetězec.
 • U většiny produktů není znám druh tuňáka, způsob, jakým byl uloven, ani kde k odlovu došlo.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje zhodnotit legalitu ryb.
 • Rozhodnutí značky nezapojit se do průzkumu znemožňuje vyhodnotit míru spravedlivosti obchodování společnosti.
 • Na českých webových stránkách není dostupná žádná forma nákupní politiky a bližší informace o ní nebyly firmou sděleny.
 • Tesco na většině svých konzerv neposkytuje žádné informace kromě země, kde byli tuňáci konzervováni.

Způsob hodnocení značek

Většina obchodních řetězců, výrobců a distributorů jednotlivých značek tuňákových konzerv v České republice obchoduje s více značkami zároveň. Vždy byly hodnoceny všechny značky jednoho řetězce, výrobce ci distributora dohromady.

Značky byly hodnoceny na základe rady kritérií, která se týkají sedmi klíčových oblastí:

Zpětná dohledatelnost

Společnosti by měly být schopné zpětně dohledat informace o původu prodávaných tuňáků v rámci celého dodavatelského řetězce. Přesné informace o původu tuňáků a metodě jejich odlovu jsou klíčové k zaručení, že jsou dodržovány veškeré požadavky na dodávané ryby.

Trvalá udržitelnost

Tato oblast hodnotí druhy tuňáků, jejich populace a metody rybolovu, které v současnosti společnost využívá. Většina tuňáků je lovena košelkovými nevody s použitím FADs, což je metoda způsobující velké vedlejší úlovky zahrnující žraloky a další mořské živočichy včetně mladých nedospělých tuňáků ze zranitelných a ohrožených populací. Naopak lov na prut a vlasec nabízí hospodárnější řešení s menšími vedlejšími úlovky. Tato rybolovná metoda také obvykle nabízí větší ekonomickou návratnost lokalním rybářským komunitám. Lov košelkovými nevody bez užití FAD je přijatelnou náhradní volbou. Co se týče jednotlivých druhů tuňáků, každý z nich podléhá tlaku rybolovu v různé míře. Druhy, které lze běžně nalézt v konzervách v České republice, jsou tuňák pruhovaný a tuňák žlutoploutvý. Méně častý je tuňák křídlatý a tuňák dlouhoocasý. Stavy mnoha populací tuňáka žlutoploutvého a tuňáka křídlatého jsou znepokojující a pro populace tuňáků dlouhoocasých neexistují spolehlivá hodnocení. Stavy tuňáka pruhovaného klesají, ale stále je nejhojněji se vyskytujícím druhem tuňáka.

Legálnost a vyvarování se nelegálního (pirátského) rybolovu

Společnosti by měly být schopny garantovat, že do jejich dodavatelského řetězce není zapojen nikdo, kdo je či byl zapleten do nelegálního rybolovu. Pirátský rybolov maří snahy rybářského managementu a zhoršuje současnou krizi přelovených moří. Na rybolovu v Tichém oceánu se podílí až ze 46 %.

Spravedlnost

Spravedlivý obchod s tuňáky zajištuje ochranu lokálních pracovníků a komunit a zajištuje poctivé výdělky pro místní regiony.

Nákupní politika

Závazky a jejich realizace v oblasti trvalé udržitelnosti, jako je prodej tuňáků ulovených udržitelným a spravedlivým způsobem, by měly být ustanoveny v nákupní politice společností s jasnými požadavky na dodávané ryby, které vyloučí dodávky tuňáků z ohrožených populací, ulovených destruktivními rybolovnými metodami a pocházejících od sociálně nezodpovědných společností. Je nezbytné, aby všechny společnosti měly funkční a efektivní nákupní politiku, která zajistí, že všechny produkty, které společnost prodává, jsou vyrobeny trvale udržitelným způsobem.

Transparentnost a prosazování informované zákaznické volby

Zajištení komplexního a jasného označování tuňákových konzerv dává zákazníkum příležitost k informované volbě založené na tom, zda byl produkt vyroben s ohledem k ekologické udržitelnosti. Na etiketách by měl být uveden druh tuňáka, rybolovná metoda a oblast odlovu. V této oblasti byla hodnocena také snaha obchodníků propagovat udržitelnější alternativy v rámci prodeje tuňákových konzerv.

Finanční a politická podpora pozitivní změny rybolovu tuňáků

Společnosti by měly veřejně podporovat zřízení mořských rezervací, včetně navrhovaného chráněného území na volném moři v západním a centrálním Tichém oceánu. Mořské rezervace umožnují dlouhodobé udržení populací ryb a zdravých mořských ekosystémů. Management tuňákových populací musí být zlepšován a společnosti mohou hrát významnou roli ve vyvíjení tlaku na provedení změn. Stejně jako zřizování mořských rezervací je důležité, aby rozumná část ekonomických zisků byla navrácena do zemí, které vlastní práva na odlov jednotlivých rybích populací.

Informace použité k provedení průzkumu byly získány od společností pomocí mezinárodně standardizovaného dotazníku a díky společné korespondenci, dále z veřejně dostupných informací a průzkumu produktů přímo v obchodech. Greenpeace velice děkuje všem společnostem, které se rozhodly pro spolupráci a poskytly potřebné informace, dále děkuje dobrovolníkům a příznivcům za pomoc se získáváním informací „v terénu“.

Slovníček

Vedlejší úlovek

Nechtěně ulovení mořští živočichové jako jsou žraloci, želvy a mladí nedospělí tuňáci. Často jsou zranění ci mrtví hozeni zpět do moře. Některé rybolovné metody mají větší vedlejší úlovky, než jiné.

FAD (Fish Agregating Devices)

FAD jsou plovoucí zařízení na hladině podobné obrovským bójím. Lákají tuňáky, žraloky, želvy, delfíny a ostatní, kteří se kolem nich shromažďují. Jsou vysoce destruktivní, zvláště v kombinaci s lovem pomocí košelkových nevodů.

Volné moře

Také známé jako mezinárodní vody. Tyto oblasti nespadají pod správu jednotlivých států a jsou cílem nelegálního rybolovu. Greenpeace usiluje o to, aby se staly mořskou rezervací.

Nelegální rybolov

Známý také jako pirátský rybolov. Rybáři, lovící nelegálním způsobem, kradou ryby, což zhoršuje současnou krizi přelovených moří.

Longliners

Lodě s dlouhými lovnými šňůrami, které mohou měřit i stovky kilometrů. Jsou osázeny až tisícovkami háčků s návnadou, na kterých uvíznou kromě ryb i želvy, žraloci, delfíni nebo mořští ptáci. Jedná se o velmi destruktivní metodu.

Mořské rezervace

Stejně jako národní parky na souši, jsou mořské rezervace oblasti, kde platí zákaz rybolovu a dalších aktivit. Jsou zásadní pro obnovu mořského ekosystému.

Prut a vlasec

Jedna z nejšetrnejších metod lovu tuňáků, jelikož je každý tuňák uloven zvlášť. Při nákupu tuňáků si vybírejte ty, kteří byli uloveni touto metodou.

Kruhová zátahová síť - košelkový nevod (Purse Seine)

Obrovské sítě, které obkrouží hejna ryb a poté jsou vespodu staženy jako měšec. Tato metoda lovu je velmi destruktivní zvláště s použitím FAD (což je nejčastěji užívaná metoda lovu tuňáků), bez jejich užití je tento způsob lovu mnohem šetrnější.

Tuňák pruhovaný

Druh, jehož početní stavy jsou nejméně narušeny.

Tuňák australský

Kriticky ohrožený druh. Nejčastěji využíván pro výrobu sushi.

Tuňák křídlatý

Téměř ohrožený druh. Ke konzumaci lze nalézt vhodnější druhy.

Tuňák žlutoploutvý

Téměř ohrožený druh, jehož populace jsou pomalu přelovovány.

Tuňák velkooký

Zranitelný druh.