Boreální les

Stránka - 5 března, 2015
Boreální les neboli tajga je největší suchozemský biom a jeden z posledních zbývajících prastarých lesů na světě. Kanadský boreální les rozpínající se od východního pobřeží až na západ Kanady na většině jejího území představuje asi třetinu obrovského pásu jehličnatého lesa, který obepíná severní polokouli mezi arktickým a mírným klimatickým pásmem a který se rozkládá i na území Aljašky, Ruska, Skandinávie a Japonska.

Biom boreálního lesa je charakteristický dlouhými tuhými zimami a krátkými horkými léty, přičemž rozpětí minimálních a maximálních teplot během roku může dosahovat 80-90°C. Dominují mu smrky, borovice, modříny a jedle, mezi nimiž se rozkládají mokřadní ekosystémy jako rašeliniště a močály. Tajga obsahuje více řek a jezer než jakákoliv jiná srovnatelně velká krajina na planetě.

Aerial shot over White Mountains with expanse of water.Luftaufnahme ueber die White Mountainsmit großer Wasserflaeche.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

Kanadský les představuje 9 % všech lesů na Zemi
Kanadu pokrývá 348 milionů hektarů lesa
94 % rozlohy lesa patří státu, nebo spíše jednotlivým teritoriím
   a provinciím (veřejný les) a 6 % rozlohy představuje soukromý les

 

Jedněmi z nejdůležitějších limitujících faktorů, které zde utvářejí charakter živé i neživé přírody, jsou požáry a mráz, kterým se v boreálním lese žijící druhy během evoluce dokonale přizpůsobily. Rostliny a živočichové musejí být adaptováni i na opravdu velké rozpětí teplot a krátkou vegetační sezónu. Počet druhů v tajze se sice ani zdaleka nemůže vyrovnat biodiverzitě tropických deštných pralesů, ale severský les je i přesto domovem spousty zajímavých, často až ikonických zvířat. Mezi nejvýraznější obyvatele kanadského boreálního lesa patří například sob karibu, los, jelen wapiti, bizon lesní - největší zvíře v kanadské tajze, medvěd hnědý a medvěd baribal, rys kanadský, vlk obecný, liška obecná, urzon kanadský – jakýsi severský „dikobraz“, rosomák sibiřský či orel skalní a bělohlavý.

Landscape with boreal forest and lake.A clear day with white clouds in the sky.Landschaft mit Wald und See. Ein klarer Tag mit weissen Wolken am Himmel.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

 • Původní obyvatelé vlastní asi 2 % rozlohy veřejného lesa
V lesních oblastech žije asi 70 % všech domorodých komunit          
  Kanady
Více než 65 % Kanaďanů čerpá vodu z říčního systému, jezer a      
   nádrží  – zdrojů z většiny pocházejících z lesních oblastí

 

V takových oblastech tajgy, kde se teploty dlouhodobě drží trvale pod bodem mrazu, je půda věčně zamrzlá – jedná se o permafrost. Ten v sobě zadržuje veliké množství uhlíku vázaného mj. ve formě metanu. Kvůli vzrůstajícím globálním teplotám tak permafrost představuje jakousi časovanou bombu pro naše klima. Boreální les je vůbec nesmírně důležitým biomem planety - díky své obrovské rozloze skladuje nejvíce uhlíku ze všech lesů na Zemi, a proto hraje klíčovou roli při zmírňování klimatických změn, které sám již nyní pociťuje. Jeho ničení však může změnu klimatu naopak značně urychlit.

VĚDĚLI JSTE, ŽE:

8,6 milionů hektarů bylo zničeno hmyzem v roce 2012 
4,2 miliony hektarů lesa bylo spáleno lesními požáry v roce 2013
0,05 milionu hektarů lesa bylo pokáceno v roce 2012

 

BIOM BOREÁLNÍHO LESA –DALŠÍ INFORMACE:

Rozšíření
asi 50° s. š. - 70° s. š. (ale variabilní dle regionu)
Rozloha
celkem cca 2 000 km na šířku, cca 10 000 km na délku
Severní hranice rozšíření
izoterma průměrné teploty nejteplejšího měsíce (července) nad 10°C
Jižní hranice rozšíření
průměrné teploty v červenci do 20°C
Celoroční průměrná teplota
(-10°C) - 5°C až + 5°C
Letní průměrná teplota
+15°C až +20°C
Celoroční rozpětí teplot
-54°C až +30°C
Průměrné roční srážky
asi 200-750 mm
Délka vegetační sezóny
80-150 dní (Kanada)

 

O hrozbách a ochraně boreálního lesa se více dozvíte zde.