Boreální les: hrozby a ochrana

Stránka - 11 března, 2015
Ačkoliv se podíl boreálního lesa chráněného kanadskou vládou od roku 2007 zdvojnásobil a představuje nyní asi 12 % celkové rozlohy kanadské tajgy, čelí tento rozsáhlý ekosystém neustálým hrozbám ze strany člověka.

Těmi hlavními je těžba dřeva sloužícího k výrobě jednorázových produktů, jako je toaletní papír nebo papírové kapesníky, a v severních oblastech pak rozsáhlá důlní činnost. 

Většina úbytku habitatů je zaviněna lidskou činností okolo vesnic a malých měst. Vážné ohrožení této oblasti však představuje i těžba ropy a plynu a jí předcházející průzkumné fáze, jako je například výstavba cest.  Nebezpečím pro ohrožené populace sobů karibu by rovněž mohl být jejich příliš intenzivní lov, který není v Kanadě monitorován. 

 

Ochrana

 

Greenpeace identifikovalo pět kritických oblastí ohroženého lesa, představujících jedny z nejcennějších kusů nedotčené divočiny, která je v kanadských komerčních lesích ještě zachována. Bohužel, společnosti jako například Resolute Forest Products (RFP) těží v některých z těchto lesů a ničí důležitý habitat sobů karibu. RFP je jednou z největších těžebních společností v Kanadě. Působí v Ontariu a Quebecu, kde operuje v některých z ekologicky nejhodnotnějších a nejzranitelnějších oblastí boreálního lesa.

V roce 2010 Greenpeace spolu s dalšími organizacemi po sedmileté kampani přimělo dřevařský průmysl, aby přistoupil na dohodu o ochraně 72 milionů hektarů lesa, tj. oblasti dvakrát větší než Německo, a okamžitě zastavil těžbu na ploše 29 milionů hektarů.

Vznikla tak Dohoda o ochraně kanadského boreálního lesa, největší dohoda svého druhu na světě. Ta obsahuje i dlouhodobý závazek spolupracovat v průběhu dalších let, aby mohl být vypracován plán ochrany zmiňovaného území. Dohodou se však bohužel některé společnosti, jako například Resolute Forest Products, neřídí a jejich snaha o těžbu dřeva přetrvává. 

Jak se Greenpeace angažuje v záchraně boreálního lesa

  • Provádíme osvětu. Odhalujeme destruktivní praktiky těžařských společností, které mohou a také by měly fungovat udržitelným a společensky zodpovědným způsobem. Rovněž vyzýváme spotřebitele produktů pocházejících z lesů, aby se chopili vedení v podpoře ochrany přírody a životního prostředí.
  • Zapojujeme spotřebitele. Mobilizujeme a informujeme veřejnost o společnostech jako Resolute Forest Products, které decimují lesy. Poskytujeme spotřebitelům informace, díky nimž mohou snížit dopady svého nákupu na lesní ekosystémy.
  • Apelujeme na politiky. Tlačíme vlády k tomu, aby dostály svým slibům chránit lesy. Požadujeme od nich, aby ještě více podporovaly zelenou ekonomiku v boreálním lese.
  • Spolupracujeme s průmyslem. Spolupracujeme s lídry lesnického sektoru, abychom zajistili dlouhodobá pracovní místa a zároveň zdravý boreální les, který si nadále udrží své bohatství environmentálních a sociálních hodnot pro všechny.
  • Spolupracujeme s původními obyvateli. Původní obyvatelé jsou podle nás ti, kdo má o osudu svých tradičních teritorií rozhodovat a mít hlavní slovo v ochraně přírody a jejího plánování. Mají právo na svobodný a informovaný souhlas ohledně všech rozvojových aktivit, které zasahují jejich tradiční teritoria. To je v souladu jak s Deklarací práv domorodého obyvatelstva OSN, tak i s FSC certifikačními standardy.