Cesta Greenpeace za záchranou pralesů

Stránka - 19 prosince, 2013
Greenpeace bojuje za záchranu pralesů, protože bez zdravých a prosperujících pralesů nemůže na Zemi existovat život ve stejné podobě jako dnes. Více než 80% světových pralesů již bylo zničeno či poškozeno. Cílem Greenpeace je dosáhnout nulového odlesňování do roku 2020, aby bylo uchráněno to, co z těchto neobyčejných ekosystémů zbylo.

S ohledem na dosažení tohoto cíle vyzýváme průmysl ke změně svých praktik a povzbuzujeme spotřebitele, aby požadovali, že naše jídlo, papír a dřevo nebudou spojené s ničením pralesů

Oslovujeme politiky po celém světě, aby se připojili ke společné snaze, která je nezbytná k ochraně deštných pralesů, a tedy i k ochraně biodiverzity, podnebí a práv lidí, kteří na pralesech závisí.

V ohniscích destrukce pralesů - v Amazonii, Kongu, Indonésii - spolupracujeme s domorodými obyvateli, abychom prošetřili, zdokumentovali a odhalili ničení pralesů a podnikli proti tomu kroky.

S pomocí stovek tisíc příznivců jsme již vyhráli některé úžasné bitvy. Například v Amazonii došlo díky moratoriu (dočasnému pozastavení činností) k významnému omezení deforestace způsobené pěstováním sóji a chovem hovězího dobytka. V Kanadě jsme dosáhli ochrany Velkého medvědího pralesa, ve Finsku je zase chráněno 80 000 hektarů lesů, v nichž žijí sobi, a mezinárodní giganti jako Nestlé či Unilever změnili způsob získávání palmového oleje, aby pomohli chránit indonéské deštné pralesy a rašeliniště.

I takto jsme přesvědčovali Nestlé o nezbytnosti změnit dodavatele palmového oleje.

 

Ovšem za minutu, co Vám trvalo přečíst tuto stránku, byl zničen prales o rozloze 35 fotbalových hřišť. Naše výjimečné a nenahraditelné lesy potřebují naléhavě chránit. Přidejte se k naší kampani i Vy!

Historii naší kampaně si můžete prohlédnout na této časové ose: