Palmový olej v Indonésii

Stránka - 11 února, 2014
Od plodů a semen palmy olejné až po naše mýdla, čisticí prostředky, make-up, sušenky a biopaliva – palmový olej je všude. Jeho produkce je levnější než u jiných jeho alternativ, zabere méně prostoru a olej má dlouhou dobu trvanlivosti. Není tedy divu, že mnoho globálních značek jej používá ve stále větší míře. Ačkoliv má však palmový olej spoustu využití a výhod, jeho produkce s sebou nese neúprosnou daň.

Indonésie je největším producentem surového palmového oleje na světě a pro rozvoj palmového průmyslu bylo vyčleněno přibližně 15 milionů hektarů indonéské půdy, i když vlivem nedostatečné průhlednosti tohoto průmyslového odvětví je obtížné získat přesné číslo. Produkce palmového oleje byla v období let 2009-2011 sama o sobě největším původcem odlesňování – se 150 000 ha zapříčinila celou jednu čtvrtinu ztráty pralesů.

Spotřebitelské společnosti, obchodníci a producenti palmového oleje musí zavést politiku nulového odlesňování, aby se ujistili, že palmový olej v jejich dodavatelském řetězci není odpovědný za destrukci pralesů, konflikty kvůli vlastnictví půdy a za poškozování lidských práv.

Wilmar International: globální obchod s destrukcí pralesů

Wilmar International je největším obchodníkem s produkty z palmového oleje na světě. Nachází se v centru globální sítě korporací – od producentů palmového oleje až po jeho konzumenty – které z nás všech dělají nedobrovolné komplice v ničení indonéských deštných pralesů. Existuje jen několik málo společností, které mají moc a odpovědnost chopit se vedení. Wilmar je jednou z nich.

Greenpeace zdokumentovalo spojení Wilmaru s otřesnými případy odlesňování a nezodpovědného či nelegálního jednání, včetně rozsáhlého vykácení habitatů tygrů a orangutanů.

Ačkoliv se Wilmar zavázal k zachování lesů a rašelinišť vysoké hodnoty na jím využívaných územích, z těchto oblastí pochází méně než 4 % palmového oleje, který společnost prodává a zpracovává, přičemž zbytek je produkován třetí stranou dodavatelů.

Greenpeace vyžaduje, aby Wilmar skoncoval s praním špinavého palmového oleje na globálních trzích a aby domácí značky odstranily tento olej ze svých dodavatelských řetězců. Wilmar a společnosti, které nakupují jeho produkty, se musí ujistit, že jejich palmový olej přispívá k rozvoji Indonésie skutečně správným způsobem a že spíše neničí budoucnost jejích obyvatel, divoké přírody a globálního klimatu, na kterém my všichni závisíme.