Ochrana pralesů

Stránka - 27 srpna, 2013
Kdysi pravděpodobně rostly lesy na většině pevninského zemského povrchu. Různé druhy lesa se vyvinuly v závislosti na zeměpisné šířce, nadmořské výšce, geologii a vlivu podnebí. Mnohé z těchto druhů lesa zmizely či mizí následkem těžby prováděné člověkem. A lidé stále více zasahují do přírodních a polopřírodních lesů a zakládají umělé porosty (plantáže).

V tropických lesích roste více druhů rostlin než v jakémkoliv jiném druhu lesa. Pro lidstvo jsou tropické lesy životně důležité - jsme totiž závislí na genetickém materiálu (reprezentovaném miliony živočišných a rostlinných druhů) zastoupeném v deštných pralesích. Například v amazonském deštném pralese se vyskytuje více než třicet tisíc druhů kvetoucích rostlin. Jestliže budou pralesy zničeny, ztratíme navždy cenné zdroje léčiv a přírodních chemických látek.

Pralesy hrají nezastupitelnou roli v regulaci světového klimatu, jsou místem pro život místních domorodých komunit a ohniskem biodiverzity. Ze všech suchozemských druhů živočichů jich přibližně dvě třetiny žijí v pralesích a lesích rovníkových oblastí. Mnozí tito tvoři, jako například orangutani, tygři, jaguáři, sloni a nosorožci, jsou v důsledku kácení pralesů na pokraji vyhynutí.

Bez zdravých a prosperujících lesů nemůže na Zemi přetrvat život v takové podobě, v jaké ho známe.

 

Zastavení odlesňování je ekologická nutnost – nezbytná pro zachování biodiverzity a životně důležitých ekosystémů.

Zastavení odlesňování je klimatická nutnost – nezbytná pro skladování několika miliard tun uhlíku, které by jinak urychlily změnu klimatu.

Zastavení odlesňování je společenská nutnost – nezbytná pro přežití mnoha milionů lidí, jejichž životy jsou úzce propojeny s deštnými pralesy.

K ochraně deštných pralesů se můžete připojit i Vy!