Destrukce s certifikátem

Proč spotřebitelské společnosti musejí upustit od bezmezné důvěry v RSPO a zamezit destrukci pralesů na vlastní pěst

Stránka - 2 května, 2016
Plantáže palmy olejné jsou největším původcem odlesňování v Indonésii. Kulatý stůl pro udržitelnou výrobu palmového oleje (RSPO) byl vytvořen v roce 2004 za účelem zajištění trvale udržitelného palmového oleje pomocí důvěryhodných měřítek a závazků zúčastněných stran.

Jedná se o dobrovolné sdružení sestávající z producentů palmového oleje, jeho zpracovatelů a obchodníků, výrobců spotřebního zboží, maloobchodníků, bank a investorů stejně jako některých environmentálních a sociálních nevládních organizací. RSPO chce po svých členech, aby byli za vzor průmyslu v trvalé udržitelnosti. Nicméně jeho současné nedostačující normy prakticky umožňují jeho členům nadále ničit pralesy.

Členství v RSPO je dobrovolné a bohužel nezaručuje, že RSPO členové a jejich palmový olej nemají souvislost s kácením pralesů a dalšími environmentálními či sociálními prohřešky. Standardy a kritéria (P&C) totiž RSPO nezahrnují potrestání členů RSPO za kácení pralesů, ničení rašelinišť, zakládání požárů, porušování lidských práv atd. Členové RSPO usvědčení z porušování daných principů a kritérií mohou jednoduše kdykoliv v průběhu řešení stížnosti z RSPO vystoupit. Ačkoliv je tedy v P&C uvedeno, že jedním z poslání RSPO je spolupráce s jeho členy a podpora při napravování a zlepšování jejich praktik, problematičtí členové mohou být jednoduše „potrestáni“ vyloučením z RSPO. Není tedy příliš překvapující, že mapovací analýzy ukázaly významné odlesnění v oblastech spravovaných členy RSPO (v poslední době to byly např. společnosti Bumitama Agri Ltd, IOI Group, Alas Kusuma Group). Velký podíl požárů, které každoročně jihovýchodní Asii postihují, má ohniska právě i na jejich pozemcích.

P&C RSPO chrání jen pralesy primární, ne však ty sekundární, které jsou už nějakým způsobem těžené. Přitom i tyto lesy mají vysokou biologickou hodnotu. Pravidla navíc nezakazují ani výstavbu palmových plantáží na rašeliništích.

Problémem jsou také stále nezveřejněné pozemky členů RSPO, na základě kterých by bylo možné identifikovat viníky odlesňování a požárů. Před třemi lety RSPO přijalo rozhodnutí vyžadující od všech členů, aby poskytli mapy svých koncesí. Doposud to splnilo jen několik firem a RSPO přestalo tyto mapy zveřejňovat úplně. Po třech letech od rozhodnutí však RSPO konečně mapy koncesí svých členů zveřejní v příštích týdnech. Velkým problémem však zůstávají mapy koncesí těch společností, od kterých členové RSPO palmový olej nakupují.

Samotný způsob certifikace je pochybný. Provádí je akreditované agentury ještě před zřízením plantáže. Jejich terénní průzkum má zjistit, zda se v oblasti vyskytují vzácné druhy nebo jak moc bude místní ekosystém plantáží ovlivněn, a také získat stanovisko místních obyvatel. Mnoho posudků však bylo neprovedeno či odbyto, ignorovaly mimořádně vysokou míru biodiverzity nebo zcela vynechaly konzultace s místními kmeny.

2. května 2016

Palm Oil Kernels in Sumatra © Greenpeace/Natalie Behring

Palmový olej určený pro koncové zpracovatele může nést čtyři typy certifikace. Pouze dva z nich (Identity preserved a Segregated) garantují, že palmový olej obsažený v koncovém produktu pochází z certifikovaných plantáží. Další dva typy, Mass balance a Book and Claim, fungují tak, že část oleje pochází z certifikovaných plantáží a část z běžných plantáží. V případě Mass Balance lze říci, o jakou část jde, u Book and Claim to však již možné není. Ačkoliv RSPO garantuje, že certifikovaného palmového oleje bylo vyprodukováno tolik, kolik je uvedeno v obsahu produktu, ve skutečnosti však mohlo dojít k jeho smíchání s olejem necertifikovaným. V případě Book and Claim konečný produkt nemusí obsahovat vůbec žádný certifikovaný palmový olej. Bohužel, právě tento certifikát je využíván nejvíce - v roce 2014 byl certifikovaný palmový olej nakoupen prostřednictvím tohoto typu certifikátu v 56 % případů.

Kromě toho existují stále hojně používané „certifikáty“ GreenPalm, které fungují na principu, kdy za tunu certifikovaného oleje je vytvořen jeden GreenPalm certifikát, který pak mohou koupit zpracovatelé používající palmový olej. Tyto společnosti pak mohou tvrdit, že díky tomu podporují produkci RSPO-certifikovaného „udržitelného“ palmového oleje. Certifikát však není spojen s konkrétní jimi nakoupenou dodávkou oleje – jedná se pouze o jakýsi finanční příspěvek na podporu dalšího rozvoje výroby certifikovaného oleje. Jak však palmařská společnost, která tyto peníze obdrží, s těmito příspěvky naloží, není známo.

Obecně se tedy dá říci, že certifikace RSPO (a obzvlášť pak GreenPalm) slouží jako jakési alibi pro produkci palmového oleje, které má uklidnit zodpovědně smýšlející spotřebitele především v Evropě. Nicméně, palmový olej s certifikátem RSPO je přeci jen aspoň o trochu lepší než olej necertifikovaný vůbec.

Novou platformou, která by mohla zajišťovat skutečně zodpovědně produkovaný palmový olej, by mohlo být Palm Oil Innovation Group (POIG). Tato skupina producentů a nevládních organizací včetně Greenpeace vytvořila pro sektor palmového oleje ty nejpokrokovější požadavky a kritéria, které budou využívány k nezávislému ověřování toho, že se „zelené“ závazky nemění v podvod.