Evropská chemická politika REACH

Výrazným a úspěšným milníkem v naší kampani proti toxickému znečištění bylo přijetí nařízení EU známého pod zkratkou REACH*. Do REACH se podařilo prosadit dlouhodobé požadavky Greenpeace v oblasti nakládání s chemickými látkami, a přestože bylo konečné znění nařízení ovlivněno agresivním lobbingem chemického průmyslu, řadu zásadních bodů se podařilo uhájit.

Výrazným a úspěšným milníkem v naší kampani proti toxickému znečištění bylo přijetí nařízení EU známého pod zkratkou REACH*. Do REACH se podařilo prosadit dlouhodobé požadavky Greenpeace v oblasti nakládání s chemickými látkami, a přestože bylo konečné znění nařízení ovlivněno agresivním lobbingem chemického průmyslu, řadu zásadních bodů se podařilo uhájit.

  • Chemický průmysl bude muset prokazovat, že jeho produkty jsou bezpečné, a ne stát a státní orgány složitě a zdlouhavě dokazovat škodlivost jednotlivých látek na náklady daňových poplatníků, jak tomu bylo doposud.
  • REACH poskytuje spotřebitelům právo vědět, jaké nebezpečné látky jsou ve výrobcích, které si kupují, a ukládá proto prodejcům a výrobcům na požádání (ve lhůtě 45 dnů) sdělit, jaké nebezpečné látky daný produkt obsahuje. Ke stažení zde:
  • Díky REACH se zpětně prozkoumají desetitisíce chemických látek, o jejichž vlastnostech nejsou dostatečné informace.
  • Nejvíce nebezpečné látky projdou přísným procesem „autorizace“ a budou povinně nahrazeny bezpečnějšími alternativami, pokud jsou dostupné.

REACH má ale řadu mezer, které umožní firmám dovážet, vyrábět a používat mnoho rizikových látek.

  • Některé nebezpečné látky bude možno používat i v případě, že k nim existuje bezpečnější alternativa. Chemická lobby prosadila, že mohou být tzv. „adekvátně kontrolovány“ a že existuje „bezpečné množství“, jež můžeme v těle mít, aniž by to jakkoliv poškodilo naše zdraví. Systém „adekvátní kontroly“ je však ze své podstaty špatný, protože nebere vůbec v úvahu neznámé účinky kombinace různých látek, např. na hormonální funkce či na vývoj dítěte v nejranějších fázích života. Navíc pojem „bezpečné množství“ je velice otevřený subjektivní interpretaci, neboť závisí hned na několika faktorech (druh testů, zvolené podmínky, organismus, který je látce vystaven, časové intervaly vystavení).
  • REACH pokrývá pouze přibližně 30 000 z více než 100 000 známých chemických látek. Navíc u více než poloviny z nich nebudou muset výrobci zjišťovat, zda je látka akutně toxická, či zda se rozkládá v životním prostředí. Firmy rovněž nebudou muset k těmto látkám dodat tzv. chemickou bezpečnostní zprávu, která má obsahovat analýzu vlivu látky na zdraví a životní prostředí, stejně jako údaje o tom, jak se látka v prostředí rozkládá či akumuluje.
  • Polymery byly z registrace vyloučeny úplně. Mezi polymery přitom patří například nonylfenol ethoxylát, látka, která se rozkládá v životním prostředí, narušuje hormonální systém a způsobuje změnu pohlaví u ryb.
  • Rozhodnutí, zda látky narušující endokrinní soustavu budou zařazeny mezi „vysoce rizikové látky“ – které by byly autorizovány pouze v případě, že socioekonomické přínosy ospravedlňují jejich používání a neexistují k nim alternativy – bylo odloženo o šest let.
  • Průmyslová lobby získala významné ústupky v oblasti důvěrnosti informací. Podniky budou moci utajit plné složení chemických látek, jejich použití, množství a informaci, od koho látky kupují a komu je prodávají.

REACH – promarněná šance pro eliminaci hormonálních disruptorů?
To, jak nařízení REACH naložilo s látkami narušujícími hormonální systém endokrinními disruptory – EDCs, je jedním z výrazných ústupků tlaku chemického průmyslu. EDCs byly krůček od zařazení mezi látky, které budou procházet principem autorizace a povinné náhrady v případě existence bezpečnějších alternativ, tak jak to bylo navrhnuto Evropskou radou a silně podporováno různými politickými skupinami na půdě Evropského parlamentu. Doslova v předvečer přijetí nařízení REACH bylo po bouřlivých debatách mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí odloženo rozhodnutí o zařazení endokrinních disruptorů pod přísnější proces kontroly – autorizace, včetně možnosti jejich povinné náhrady v případě existence bezpečnějších alternativ až na rok 2013. Není třeba dodávat, že toto rozhodnutí vřele uvítali především zástupci chemického průmyslu. Pro Greenpeace a další nevládní organizace bude klíčové, aby společně s vědeckou komunitou vytvořily na základě dostupných vědeckých důkazů patřičný tlak na politiky a endokrinní disruptory byly místo tzv. „adekvátní kontroly“ povinně nahrazovány bezpečnějšími látkami vždy, když jsou dostupné. Greenpeace proto pokračuje v započaté práci. Nemíníme čekat až do roku 2013 a rozhodli jsme se zahájit kampaň věnovanou endokrinním disruptorům a bisfenolu A již teď.

 

*REACH – Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, vyhodnocení, povolování a zákaz chemických látek)

Nejnovější aktualizace

 

Ministr Brabec příjemně překvapil (i Greenpeace)

Autor blogu: Jan Freidinger | 3 června, 2014

Ministr životního prostředí Richard Brabec mě skutečně mile překvapil. Nebylo to poprvé a nemám na mysli jmenování nového ředitele NP Šumava. Slíbil totiž udělat to, co nezvládl ani Martin Bursík, zatím nejlepší ministr ŽP od vzniku...

Richard Brabec může být dobrým ministrem životního prostředí. Záleží na něm.

Autor blogu: Klára Sutlovičová, Jan Freidinger | 13 ledna, 2014

V posledních týdnech bylo těžké si nevšimnout kontroverze, která v médiích provázela návrh na jmenování Richarda Brabce (ANO) ministrem životního prostředí. Bývalý ředitel chemických továren a úřadující místopředseda Svazu chemického...

Z čínských hraček zmizí nebezpečné ftaláty

Autor blogu: Jan Freidinger | 2 srpna, 2013

Skvělé zprávy čas od času přijdou i z Číny. Zatímco celý svět sledoval osud jednoho novorozence v Buckinghamském paláci, miliony dalších dětí dostaly skvělý dárek. V čínských hračkách, což vlastně znamená skoro ve všech hračkách, byly...

Toxický kruh se uzavírá

Novinka | 26 června, 2013 v 14:11

V roce 2011 jsme upozornili, že nebezpečný nonylfenol stále uniká do českých řek. V rámci Detox tour jsme sbírali důkazy o přítomnosti této látky v českých řekách. Zároveň jsme vydali několik studií, které odhalily její toxický koloběh, včetně...

Bisfenol A

Publikace | 29 ledna, 2011 v 12:36

Bisfenol A (BPA) je chemická látka objevená na konci 19. století. Vzniká kondenzací fenolu a acetonu, proto ono písmeno A. Masivně se začal využívat až s nástupem polymerů. Produkuje se v obrovském množství – přes 3 mil. tun ročně. BPA je látka...

Podpořte účinný REACH!

Novinka | 14 června, 2006 v 0:00

Připojte se k naší cyberakci, pošlete dopis českým europoslancům a vyzvěte je, ať hájí Vaše zdraví a ochranu životního prostředí před zájmy chemického průmyslu.

Horolezci Greenpeace obsadili komín chemičky

Novinka | 1 listopadu, 2005 v 0:00

Horolezci Greenpeace obsadili 100 metrů vysoký komín chemičky DEZA ve Valašském Meziříčí. Protestují proti výrobě nebezpečných ftalátů.

Děti ohroženy chemikáliemi již v těle matky

Novinka | 29 října, 2005 v 0:00

Děti jsou vystaveny negativním účinkům mnoha toxických chemikálií již v plodovém stadiu, v samotné děloze matky. To je závěr vědecké studie, kterou vypracovala nizozemská laboratoř TNO.

Akce Greenpeace přiměla ministra k jednání o REACH

Novinka | 28 října, 2005 v 0:00

Až obří transparent, který aktivisté Greenpeace spustili z balkonu ministerstva průmyslu a obchodu v Praze, přiměl ministra Milana Urbana k jednání o reformě chemické politiky.

Mach a Šebestová žádají ministra o ochranu před chemikáliemi

Novinka | 1 září, 2005 v 0:00

U příležitosti zahájení školního roku dnes děti, rodiče a dobrovolníci Greenpeace pod vedením herce divadla Ypsilon Petra Vacka sehráli před ministerstvem průmyslu scénku, v níž dva nejznámější čeští školáci – Mach a Šebestová – vyzývají...

1 - 10 z 16 výsledky.