Voda

Řada chemických látek, která vzniká při průmyslové výrobě, má velmi nebezpečné vlastnosti. Jsou nejen toxické, karcinogenní nebo mutagenní, ale díky své perzistenci a schopnosti bioakumulace přetrvávají dlouhá desetiletí v přírodě, kde se hromadí v potravním řetězci. Tyto látky můžou navíc cestovat na obrovské vzdálenosti a ohrožovat životní prostředí i zdraví lidí daleko od místa jejich vzniku.

Mohou být vyráběny záměrně nebo vznikají neúmyslně, ale téměř nikdy se nevyskytují přirozeně. Nedaří se je udržet pod kontrolou, unikají během výrobního procesu, uvolňují se z výrobků a odpadu nebo jsou přímo vypouštěny do přírody, kde nejčastěji skončí právě ve vodním prostředí. Ani čističky odpadních vod, ani žádná jiná tzv. end of pipe solution (opatření na konci trubky) tento problém nevyřeší, pouze ho přenesou na jinou složku přírody nebo odsunou do budoucnosti. Jakmile se tyto látky uvolní do prostředí, jejich likvidace je velmi obtížná a nákladná. Nevyčíslitelné jsou i škody na lidském zdraví a životním prostředí způsobené dlouhodobým působením nebezpečných látek. Jediným skutečným řešením je nahrazení nebezpečných látek bezpečnějšími alternativami, vždy když je to možné. Tento princip „substituce“ je zakotven i v evropské legislativě známé pod zkratkou REACH.

Pro ochranu vodního prostředí je důležitá Rámcová směrnice o vodách, která si klade za cíl do dvaceti let odstranit z vodního prostředí nejnebezpečnější chemikálie, tzv. prioritní nebezpečné látky. Bohužel implementace těchto principů je nejen v České republice, ale i v dalších členských státech nedostatečná, především díky silnému tlaku průmyslové lobby. Jako příklad lze uvést jednotlivé Plány oblastí povodí, které podle výše zmíněné směrnice mají obsahovat konkrétní navrhovaná opatření na snížení/eliminaci znečištění konkrétními prioritními nebezpečnými látkami. Jak dokazuje studie Greenpeace, nic takového tam nenajdete.

Přestože se od roku 1989 výrazně zlepšila kvalita povrchových vod, jsme ještě daleko od stavu, který lze považovat za uspokojivý. Problematické jsou především toky s menší vodnatostí a vysokou kumulací zdrojů znečištění (Bílina, Mandava, dolní tok Odry, Chomutovka, Litavka). Proto se Greenpeace snaží na jedné straně donutit průmyslové podniky, aby se přeorientovaly na čistou výrobu a nahradily ty nejvíce nebezpečné látky bezpečnějšími, a zároveň přimět politiky a státní orgány, aby řádně a včas naplňovali cíle pro ochranu vodních ekosystémů, stanovené například Rámcovou směrnicí o vodách a dalšími evropskými nebo mezinárodními dohodami.

DETOX TOUR 2011
Stránka DETOX tour
Co nám řekly výsledky vzorků z DETOX Tour 2011
Fotografie z DETOX tour 2011

Nejnovější aktualizace

 

Blažek potřebuje DETOX!

Autor blogu: Jan Freidinger | 3 prosince, 2012

Největší prodejce módních oděvů na světě, firma Zara, se minulý týden zavázal přistoupit na požadavky Greenpeace a odstranit všechny nebezpečné látky ze svých produktů, výroby a napříč celým svým dodavatelským řetězcem. Stalo se tak...

Revolta figurín: Pošlete Zaru na DETOX!

Novinka | 24 listopadu, 2012 v 12:22

"Nebezpečné látky v oblečení, které máme každý den na sobě? To snad ne? Odkud se tam vzaly? Tak dost! Je načase to změnit! ZARA se musí přidat k DETOXu!," řekly si figuríny z výloh módní značky a zahájily revoltu.

DETOX: H&M odstraní nebezpečné látky ze své výroby

Novinka | 21 září, 2011 v 14:55

Oděvní firma H&M se zavázala k odstranění nebezpečných chemikálií ze své výroby. Po akcích před prodejnami po celém světě, i na sociálních sítích, firma konečně zareagovala na výzvu Greenpeace k DETOXu a odhodlala se ke zveřejnění svého závazku.

DETOX tour 2011 - palubní deník - Kolín (8.9. 2011)

Autor blogu: Lucie Jakešová | 12 září, 2011

Ve středu se náš tým rozděluje na „vodní“ a „pozemní“. Vyměňuji palubu člunu za pevnou půdu a vydávám se s našimi dobrovolníky na kolínské Karlovo náměstí. Neodrazuje nás ani vytrvalý déšť – stánek přesouváme do podloubí a bavíme se s...

DETOX tour 2011 – den druhý: Greenpeace se vrací na místo činu

Novinka | 6 září, 2011 v 16:08

Největší rizika pro české řeky mapuje čtrnáctidenní inspekční plavba Greenpeace po Labi – DETOX Tour 2011. Druhý den turné se Greenpeace zaměřuje na pardubickou Synthesii, chemičku, která byla terčem kampaně už v roce 1997.

Nike se zavázal soutěžit o budoucnost bez jedů

Novinka | 18 srpna, 2011 v 15:00

Dnes jsme dosáhli zásadního vítězství v naší kampani za ochranu vodních zdrojů a budoucnost bez toxických látek: Nike, největší světový producent sportovního oblečení, přijal naší výzvu k “detoxikaci”. Oficiálně se zavázal, že odstraní toxické...

Kampaň DETOX: Puma přebírá vedení v závodu za budoucnost bez jedů

Novinka | 26 července, 2011 v 11:44

Puma, třetí největší sportovní značka, reagovala na výzvu Greenpeace k DETOXu a veřejně se zavázala, že do roku 2020 eliminuje veškeré vypouštění nebezpečných chemikálií z celého životního cyklu svých výrobků i ve svém dodavatelském řetězci. V...

Nike & Adidas – je čas detoxikovat naše vody

Novinka | 12 července, 2011 v 13:32

Hra začíná, Nike a Adidas. Greenpeace vás vybízí, abyste ukázali, který z vás lépe zvládá rychlé rovinky, kdo má rychlejší reflex, tvrdší ránu a přesnější trefu ve hře, která se jmenuje Detox. Kdo z vás jako první zaskóruje a podnikne akci směrem...

Svědectví o ceně, kterou lidé platí za znečištěnou vodu

Novinka | 27 května, 2011 v 15:45

Přinášet svědectví o zamořených tocích a odhalovat problémy, které jsou s nimi spojeny, je součástí naší kampaně za snížení průmyslového znečištění řek. Fotograf a aktivista Greenpeace Lu Guang navštívil a zdokumentoval řadu míst podél řeky...

1 - 10 z 12 výsledky.