Zelená elektronika a IT

Sektor informačních technologií a elektroniky představuje stále větší zátěž pro životní prostředí. Nejedná se pouze o elektronické výrobky jako takové, jejich výrobu, životnost a energetickou náročnost, ale například i o provoz tzv. datových center. Ta umožňují uživatelům nepřetržitě využívat funkce poskytované internetovými portály, včetně sociálních sítí. Jejich provoz ovšem spotřebuje obrovské množství energie, která často pochází ze špinavých a neobnovitelných zdrojů, především ze spalování uhlí.

Cílem kampaně Greenpeace je, aby se firmy v odvětví IT a elektroniky chovaly co nejšetrněji k životnímu prostředí a uplatňovaly u svých výrobků zásady udržitelného rozvoje. 

Dítě z provincie Henan drží v ruce část elektronického odpadu. Jedná se o bývalou obrazovku počítače značky Nokia, který byl uložen na skládku v Číně a rozebrán chudými přistěhovalci.

 

„Zelenou elektroniku“ představuje každý spotřebič vyrobený a fungující tak, aby v co nejmenší možné míře zatěžoval životní prostředí. Na současném trhu s elektronikou však stále převládá tzv. špinavá elektronika, která často obsahuje toxické látky, má krátkou životnost, spotřebovává zbytečně moc energie, je vyrobena pomocí energie z neobnovitelných zdrojů atd. Moderní trendy a inovace ze světa IT nám navíc přinesly sociální sítě jako facebook, twitter či současná novinka společnosti Apple iCloud. Pro životní prostředí to však znamená další zátěž. Tyto funkce pro svůj nepřetržitý provoz potřebují další datová centra, která pro svůj chod zase potřebují obrovské množství energie, která je bohužel nejčastěji získávána spalováním uhlí.

Kampaň na podporu zelené elektroniky a IT vznikla v roce 2009 jako reakce na zprávu Marka Zuckerberga, tvůrce sociální sítě Facebook, který pro své nové datové centrum v Oregonu hodlal využívat převážně energii uhelných elektráren. To vyvolalo vlnu protestů, které vedly k úspěchu! Po zhruba 20 měsících, během nichž kampaň upoutala pozornost široké veřejnosti, se podařilo Facebook přesvědčit, aby přešel na čistou energii. „Očištěním“ Facebooku však tato kampaň nekončí. Sektor IT má stále obrovský kus práce před sebou.

Díky podpoře velkého počtu příznivců a společnosti se silným postavením, jako je právě Facebook, máme šanci přimět i ostatní firmy v oblasti IT a elektroniky, aby přešly na čistou energii.

Nejnovější aktualizace

 

Nebyly nalezeny žádné výsledky.