Flóra

Stránka - 21 ledna, 2013
Možná se to může zdát překvapivé, ale v Arktidě bují i vegetace. I přesto, že se jedná o oblast za hranicí lesa (tzn. už zde nerostou stromy), stále zde najdeme zeleň.

Letní květiny v Grónsku

 

Jedná se především o zakrslé křoviny, graminoidy (rostliny podobné travinám), byliny, lišejníky a mechy, které všechny rostou poměrně nízko u země a vytvářejí tzv. tundru.

Čím severnější oblast, tím jsou pochopitelně podmínky pro růst a rozmnožování rostlin horší.

Stromy v Arktidě nerostou, ale křoviny mohou dosahovat v příznivějších oblastech až dvou metrů výšky. Ostřice, mechy a lišejníky rostou v silných vrstvách.


Květiny na kameni u ledovce Eqi v západním Grónsku

 

V nejstudenějších oblastech Arktidy je půda převážně holá, dominují zde hlavně mechy a lišejníky, které však lze nalézt pouze v oblastech, kde je větší koncentrace ptačího trusu. Již se zde ani nevyskytuje půda, jedná se o tzv. mrazovou poušť, tedy o oblast trvale pokrytou sněhem a ledem.