Klimatické změny

Stránka - 21 ledna, 2013
Změny klimatu probíhají v Arktidě rychleji než kdekoliv jinde na Zemi. Led, který byl zmrzlý po mnoho tisíciletí, se rozpadá a taje. Časy, kdy byl severní pól pokryt souvislou ledovou plochou, se chýlí ke konci. Vědci se domnívají, že Severní ledový oceán bude brzy každé léto zcela bez ledu.

Arktida se otepluje mnohem rychleji než zbytek světa a je jedním z míst, kde jsou dopady klimatických změn nejdramatičtější. Od roku 1980 se plocha oceánu, který je v Arktidě v létě pokrytý ledem, zmenšila téměř o třetinu. A co je ještě horší, led se ztenčuje, a tak je čím dál náchylnější k dalšímu odtávání. Rychlý pokles tloušťky, stáří a plochy mořského ledu patří mezi nejvýraznější projevy oteplování.

Tající ledovec v Grónsku

© Greenpeace / Nick Cobbing

 

Podle některých modelů se předpokládá, že Severní ledový oceán bude kolem roku 2030 v létě zcela bez ledu, jiné dokonce ukazují na to, že by tomu tak mohlo být již během několika příštích let. Trvale zmrzlá půda (permafrost) roztává, ledovce ustupují a rozsáhlá ledová pokrývka Grónska se zmenšuje rekordní rychlostí.

Arktidě se někdy přezdívá „lednička světa“. Arktický led se totiž podílí na regulaci světového klimatu. Bílý led podobně jako zrcadlo odráží sluneční paprsky, tmavý Severní ledový oceán je zase absorbuje. Stejný princip si vyzkoušel jistě každý z nás na vlastní kůži – v černém triku nám je na slunci horko, v bílém o poznání příjemněji.

Zmenšování a ústup mořského ledu mají závažné důsledky. Jak arktický led odtává a přibývá tmavé oceánské plochy, dochází i k větší absorpci slunečního záření. Tím dochází ke zvyšování teploty a k rychlejšímu tání ledu. Důsledkem je další tmavá oceánská plocha a další oteplování, které způsobuje ještě větší oteplování – začarovaný kruh se uzavírá. Tomuto principu se říká pozitivní zpětná vazba, i když pro Arktidu v tom nic pozitivního není.

Ledová kra v Arktidě

© Daniel Beltrá / Greenpeace

 

Další začarovaný kruh číhá v Arktidě v podobě permafrostu – trvale zmrzlé půdy, která se v arktické oblasti nachází na pevnině i na mořském dně, v mělkých oblastech oceánu. Oteplování vede k jeho rozmrzání, čímž se do atmosféry uvolňuje metan, velmi silný skleníkový plyn, který byl do té doby vázaný v půdě. Ten urychluje oteplování, které vede k dalšímu rozmrzání permafrostu, a tak stále dokola.