Průmyslový rybolov

Stránka - 21 ledna, 2013
Zatímco se národy přou o to, komu Arktida patří, vydávají se rybářské flotily rok od roku dále do Arktického oceánu. Panenská loviště, která byla dříve chráněna ledem, jsou jim dnes poprvé vydána na milost a nemilost.

Výlovem ryb z Arktického oceánu odstraňují z dokonale vyváženého ekosystému primární zdroj jídla. Přežití všech živočišných druhů v Arktidě závisí přímo nebo nepřímo na rybách. Bez ryb by tažní ptáci nebyli schopni krmit svá mláďata a celá generace ptáků by tak zahynula. Velryby, které sem přivádějí mláďata, by musely tvrdě zápasit, aby je udržely při životě. Méně ryb by také znamenalo méně tuleňů,  což by byl rozsudek smrti pro už tak se zmenšující populaci ledních medvědů.

Rybářská loď v Beringově moři

Rybářská loď Siberian Sea rybaří v Beringově moři u Aljašky. Loď Greenpeace Esperanza při své arktické výpravě zkoumá neprobádané mořské oblasti, které jsou ohroženy jak těžbou ropy, tak průmyslovým rybolovem. © Jiri Rezac / Greenpeace

 

Mořští ptáci, kteří se potápějí do vody a chytají zde kořist, jsou v nebezpečí, že se zachytí do rybářské sítě a utopí.

Nade vší pochybnost by ropná havárie v Arktidě i úbytek ryb velmi závažně a dost možná nenávratně poškodily jedinečný a nádherný ekosystém, který je už teď klimatickými změnami velmi zasažen. Nezmění-li se nic, umožní-li současný nedostatek světového dozoru a ochrany toto ničení, Arktida, jak ji známe, se změní na pouhou vzpomínku.

Jsme na rozcestí. Buď dovolíme pěti zemím, aby zničily poslední neporušené životní prostředí na světě a jeho jedinečnou faunu a urychlovaly s nedozírnými následky klimatické změny, anebo jim v tom zabráníme.