Důsledky

Stránka - 21 ledna, 2013
Úbytek mořského ledu a rozmrzání permafrostu se podílí na dalším zvyšování globální teploty. Je tedy jasné, že tání v Arktidě má závažné důsledky pro celou naši planetu.

 

Vyhublý lední medvěd v zálivu Prudhoe Bay

© Greenpeace / Daniel Beltrá

 

Mezi negativní důsledky patří také nebezpečí vyhynutí jedinečných druhů zvířat typických pro Arktidu. Lední medvědi, mroži či tuleni jsou na ledu závislí a nemohou bez něj přežít. Jak se mořský led zmenšuje a ztenčuje, je ohrožena jejich další existence, stejně tak jako přežití arktických národů, jejichž kultura a způsob života jsou na těchto zvířatech již po tisíciletí závislé. Navíc kvůli zvyšující se hladině moře a úbytku mořského ledu se vlny snadněji dostávají k pobřeží, a způsobují tak erozi a postupné ubývání pevniny, což již vyhnalo z domovů některé pobřežní komunity.

Mrož ve Špicberkách

Dva dospělí samci mrože na pláži na západním pobřeží Špicberků. © Nick Cobbing / Greenpeace

 

Celý životní cyklus ledních medvědů – od získávání potravy (lov tuleňů) až po odchov mláďat – je naprosto závislý na mořském ledu. Vědci pozorují čím dál větší množství ledních medvědů, kteří jsou nuceni přeplavávat stále delší vzdálenosti mezi ledovými krami, což vede k jejich naprostému vyčerpání a častému utonutí. Řada ledních medvědů dlouhodobě hladoví, protože čekají na pevnině na mořský led, který se znovu vytváří až po skončení léta. Vědecká pozorování dokazují, že nedostatek potravy vede mezi medvědy dokonce ke kanibalismu. To vše je přímým důsledkem úbytku ledu vlivem klimatických změn.

Na mořském ledu závisí i život mnoha dalších živočišných druhů jako například tuleňů, velryb a mrožů. Asi největší ohrožení představuje mizící mořský led pro tuleně. Tuleň kroužkovaný, tuleň pruhovaný, tuleň pacifický i tuleň vousatý, ti všichni totiž rodí a vychovávají svá mláďata na ledové pokrývce, využívají ji k odpočinku a loví pod jejími okraji. Pravděpodobnost, že by se tato zvířata dokázala v případě úplného vymizení ledové plochy v letních měsících adaptovat na život na pevné zemi, je mizivá.