V lednu 2002 vyměřili aktivisté Greenpeace kótu stoleté povodně a varovali před únikem dioxinů do Labe.

Fotka (jedna) | 15 srpna, 2012

Za půl roku byla Spolana skutečně povodní vyplavena...

Témata