Příprava expedice na severní pól

Fotka (jedna) | 5 dubna, 2013

Seznamte se s naším polárním týmem! Jeho členové jsou součástí hnutí, které tvoří již téměř tři miliony lidí. Společně požadujeme po světových politicích, aby chránili Arktidu a postavili se klimatickým změnám. Jsme přesvědčeni, že tání mořského ledu je varování, nikoli příležitost, jak získat ještě víc ropy.