Lední medvěd v Robesonově kanále

Fotka (jedna) | 13 ledna, 2012

Lední medvěd se prochází po okraji „ledového mostu“ v Robesonově kanále v blízkosti hranice mezi Grónskem a Kanadou. Ledním medvědům hrozí v důsledku změn klimatu vyhynutí, protože dochází k masivnímu úbytku ledové polchy, která je pro jejich život nezbytná.