Mezinárodní den biodiverzity - Indonésie

V Indonésii se vyskytuje přibližně 20 % všech druhů organismů, které žijí na naší planetě. Najdete zde více než 30 000 druhů rostlin a více než 3 000 druhů savců, ptáků, plazů a obojživelníků. Zhruba 10 % všech deštných pralesů roste právě zde. Zároveň se však jedná o oblast, která je velmi křehká a zranitelná. Musíme proto usilovat o ochranu našich oceánů a pralesů a zastavit vymírání živočišných i rostlinných druhů. Pokochejte se krásou Indonésie, která mizí každým dnem. Chraňte s námi pralesy na http://www.bit.ly/stante-se-ochrancem-pralesu