Nelegální obchod se dřevem v Santaremu

Fotka (jedna) | 2 dubna, 2012

Nelegálně pokácené dřevo čekající na zpracování a následný transport.