Arktická expedice

Foto esej | 13 prosince, 2010

Loď Arctic Sunrise zamířila loni v létě na sever po západním pobřeží Grónska a doslova závodila s časem, aby včas doplula k tajícímu Petermannovu ledovci. K dosažení tohoto cíle musela totiž loď Greenpeace proplout přes Naresův průliv, který bývá zaplaven nebezpečnými kusy mořského ledu. Naresův průliv tvoří tzv. ledový most, který zadržuje led Severního ledového oceánu. Pokud se tento most protrhne, a to hrozí v tomto ročním období každým okamžikem, led učiní tento kout dalekého severu nepřístupným.

Ledoborec Arctic Sunrise zamířil k Petermannovu ledovci, aby přinesl svědectví o zrychleném tání polárního ledu. Na palubě Arctic Sunrise byl tým nezávislých vědců, jejichž cílem bylo zjistit, proč vlivem klimatických změn místní ledovce tají ve větší míře a rychleji, než se očekávalo.

 Hlavní cíle expedice byly tyto:

  • zdokumentovat kolaps jednoho z největších ledovců na světě
  • provést vědecký výzkum, který by mimo jiné odpověděl na otázku, jakým způsobem změny mořských proudů urychlují tání grónského ledu
  • uskutečnit plavbu do míst, která patří mezi poslední útočiště polárního medvěda
  • přinést očité svědectví o ústupu  mořského ledu

Expedice Arctic Sunrise nás tak zavedla daleko na sever, do míst, kde se ještě nikdy žádná jiná loď Greenpeace předtím neplavila. Posádka lodi Arctic Sunrise si zapisovala své zážitky a poznatky a po celou dobu výpravy se o ně s vámi dělila na klimatickém blogu i na Twitteru. Plavbu výpravy jste také mohli sledovat prostřednictvím webkamery umístěné na lodi Arctic Sunrise.

Naší výpravě se podařilo dostat až k Petermannovu ledovci, který je největším grónským ledovcem a zároveň nejsevernějším pevninským ledovým štítem. Tým z Arctic Sunrise zdokumentoval jeho pokračující rozpad. Satelitní snímky jasně ukazují, že rozloha tající části, která se odlamuje od ledovce, je větší než například Manhattan v New Yorku. Dr. Jason Box, jeden z vědců, který se této expedice Greenpeace účastnil, řekl: "Tato výprava nám  pomohla lépe porozumět, do jaké míry ledové plochy Grónska reagují na klimatické změny a tím se podílejí na stoupání hladiny světového oceánu. Plavba k zanikajícímu ledovci Petermann byla mimořádnou příležitostí, jak navštívit nepřístupná, těžce dosažitelná místa a sledovat a zkoumat je metodami tradiční vědy“.

Tající ledy v Severním ledovém oceánu jsou jedním z nepopiratelných příznaků, že ke změnám klimatu opravdu dochází a že některé zemské systémy se již nyní vymkly autoregulační zpětné vazbě. Zmizí-li mořský led, bude zničen celý arktický ekosystém. Tání mořského ledu také úzce ovlivňuje tání grónského ledového štítu, jehož úplným zmizením by stoupla hladina světového oceánu až o několik metrů.

Tyto hluboké a rozsáhlé změny zalednění Grónska a Arktidy mohou odstartovat katastrofální klimatickou změnu, která vyvolá masivní migraci, hladovění a vyhynutí mnoha druhů. Klimatická katastrofa může doslova  překreslit mapu světa. Greenpeace touto svou expedicí upozornilo na daný problém přímo v Arktidě a přineslo z ní očité svědectví.

Koncem loňského roku se světoví lídři v rámci klimatického summitu v Kodani bohužel nedohodli na novém postupu, který by odvrátil hrozící klimatickou krizi. Je ale naléhavě nutné zásadním způsobem snížit emise, zastavit kácení pralesů a začít podporovat rozvojové země, které změnou klimatu trpí již nyní. Doufejme proto, že k takovémuto závazku dojde na klimatickém summitu OSN v Mexiku, kde by konečně měla být uzavřena spravedlivá, závazná a ambiciosní dohoda, která tento problém ošetří.
Greenpeace bude i nadále usilovat o to, aby světoví lídři přijali účinné řešení, které zabrání prohloubení klimatické krize.

Během letních měsíců loňského roku Greenpeace zkoumalo a přinášelo očité svědectví o ústupu ledovce a tání mořského ledu. Ledoborec Greenpeace Arctic Sunrise sloužil jako základna týmu vědců z celého světa studujícím změny klimatu. Během léta se naše loď stala výzkumným pracovištěm, kde odborníci sbírali důležitá data a zkoumali rychle se měnící prostředí Arktidy.