Máte právo to vědět!

Publikace - 26 června, 2013
Od poloviny roku 2007 platí v EU nová legislativa týkající se průmyslových chemikálií, zkráceně nazývaná REACH. Ačkoli má také své slabé stránky, dává evropským spotřebitelům lepší práva. Nové předpisy poskytují lidem “právo vědět” o nejnebezpečnějších látkách obsažených ve výrobcích. Více informací naleznete v informačním letáku, jež je zde zdarma ke stažení.

Mate_pravo_to_vedet

Témata