Nesplachujme pralesy

Průvodce šetrným nakupováním

Publikace - 11 března, 2011
Lesy rostou na Zemi již více než 350 milionů let. Během této doby se staly kolébkou pro miliony druhů rostlin i živočichů včetně člověka, stabilizovaly zemské klima a udržovaly vhodné podmínky pro život. Toto vše dokázaly navzdory tomu, že byly neustále vystaveny různým přírodním katastrofám.

Postupně zvládly i ty nejtěžší a nejsložitější problémy, stávaly se stále rozmanitějšími, složitějšími a stabilnějšími.
Dnes jsou vystaveny nové hrozbě tlaku člověka. Přirozené procesy jsou nahrazeny lesním hospodářským plánem. Složitý organismus lesa, který je tvořen tisíci navzájem provázaných prvků, je redukován na skupinu stromů žádoucích vlastností. Výsledkem umělého zjednodušení
jsou lehce zranitelné lesy a nestabilní krajina.
Divoká příroda, společné přírodní bohatství, které jsme zdědili po svých předcích, nenávratně
mizí. Můžeme snad existovat bez spousty předmětů a věcí, jak dokazuje i naše minulost, bez lesů však žít nemůžeme.
Proto se Greenpeace rozhodlo zachránit mizející divočinu a v roce 1992 zahájilo mezinárodní
kampaň za záchranu pralesů, která se neomezuje jen na tropické deštné pralesy, ale zahrnuje
i lesy mírného pásma a severské tajgy. V České republice začala kampaň za záchranu pralesů v roce 2005.

pruvodce_lesy_2011_web