Špinavé prádlo

Odhalení vazby mezi korporacemi a toxickým znečištěním vod v Číně

Publikace - 29 července, 2011
Studie s přiléhavým názvem Špinavé prádlo vznikla na základě nedávného šetření Greenpeace, jež se zabývalo podílem textilního průmyslu na toxickém znečištění vod v Číně.

Kontaminace vody představuje vážnou hrozbu pro zdraví lidí i pro vzácné ekosystémy. Proto je třeba co nejdříve přijmout kroky, které povedou k eliminaci nebezpečných látek, jak při výrobě, tak i v konečných produktech, ze kterých se mohou uvolňovat a zamořovat životní prostředí.

Největší světové oděvní značky využívají často pro výrobu svých produktů čínské dodavatele. Některé z těchto značek mají zavedeny programy korporátní odpovědnosti, které někdy zohledňují i dopady činnosti jejich dodavatelů na životní prostředí. Nicméně žádná z firem uvedená v této studii nedisponuje účinným programem, který by řešil znečišťování vod způsobené průmyslovými odpadními vodami obsahujícími toxické látky. V nejlepším případě tyto programy posuzují, zdali dodavatelé dodržují místní předpisy, které však jen velmi výjimečně zohledňují vypouštění nebezpečných a perzistentních látek, na které upozorňuje tato studie. Je patrné, že světové oděvní značky zatím neučinily žádné konkrétní kroky, které by řešily problém vypuštění nebezpečných chemikálií během výrobního procesu.

Studie_Spinave_pradlo_Shrnuti_CZ

Témata