Žít nebo těžit - infolist

Publikace - 16 května, 2014
Základní informace o územních ekologických limitech těžby hnědého uhlí a důsledcích jejich případného prolomení.

Limity těžby chrání domovy desítek tisíc lidí a cenné části přírody. Dokud existují,
žádný úřad nemůže vydat povolení k těžbě za jejich hranicí. Jsou zárukou,
že přechod od energetiky závislé na hnědém uhlí k čistějšímu a efektivnějšímu
energetickému systému bude postupný a předvídatelný. Nabízejí příležitost, aby
se Podkrušnohoří změnilo ze špinavé a nezdravé periferie republiky v prosperující
a atraktivní region. Veřejnost prolomení limitů masivně odmítá. Věříme,
že politici i úředníci budou tento názor respektovat.

 

Žít, nebo těžit? - infolist