Endokrinní disruptory - látky narušující hormonální systém

Video | 5 května, 2010

Existují různé skupiny látek, které fungují jako endokrinní disruptory. Jsou to jak přirozené hormony jako je estrogen, progesteron, testosteron či řada fytoestrogenů a dále chemické látky uměle vyrobené člověkem, které jsou určené k využití v průmyslu, jako jsou např. průmyslové čisticí prostředky, dále agrochemikálie používané v zemědělství (některé pesticidy) a dále řada chemických látek běžně používaných ve spotřebitelském zboží

Témata