Konec nadměrnému rybolovu

Video | 30 ledna, 2013

Po dlouhou dobu se zdálo, že rybí populace v nekonečném oceánu jsou nevyčerpatelné bohatství. Ale od té doby, co se rybolov proměnil v průmyslové odvětví s flotilami vybavenými nejmodernějšími technologiemi, ryb ve světových oceánech ubývá. Více čtěte na http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/More-vola-SOS/Co-nici-morsky-svet/Nadmerny-rybolov/

Politická rozhodnutí, která mají regulovat rybolov, například stanovením kvót pro lov jednotlivých druhů, jsou v rozporu s tím, co nám o stavu oceánů říkají vědci a mořští biologové. Je to bohužel i případ Evropské unie, kde se každoročně stanovují kvóty na lov tresek nebo tuňáků vyšší, než doporučují vědci.

V současnosti má kontrolu nad světovým rybolovem rybářský průmysl, obchodníci s rybami a ministerstva pro rybolov. Existují poměrně přesné, vědecky podložené odhady o stavu vyčerpání jednotlivých rybích populací.

Přesto se průmysl i politici chovají tak, jako by tyto odhady byly několikanásobně vyšší.