Návšteva Obamy - akcie GP

Video | 24 srpna, 2009

Návšteva Obamy - akcie GP na Núselském mostě