Spad - 25 let po Černobylu

Video | 26 dubna, 2011

Po jaderné havárii v Černobylu ukrajinská vláda v zasažených oblastech pravidelně monitorovala potraviny a půdu, avšak tento monitoring byl v roce 2009 ukončen.

V roce 2011 navštívilo Greenpeace Ukrajinu, aby provedlo nezávislé šetření. Obsah cesia 137 v mléce v jedné vesnici byl 1,2 až 16,3krát nad povoleným limitem pro děti.

Pro obyvatele odlehlých oblastí na Ukrajině je kontaminované jídlo součástí každodenního života. Nemají na vybranou...