20 let Greenpeace ČR

Stránka - 24 listopadu, 2011
Greenpeace slaví 20. výročí působení v České republice

2. dubna 1984 aktivisté Greenpeace vylezli současně na celkem osm komínů po celé Evropě a vyvěsili na ně dvě sady jednotlivých písmen slova STOP. Akce byla součástí kampaně proti znečištění ovzduší a kyselým dešťům. Jeden z oněch komínů se nacházel i za tzv. železnou oponou, v komunistickém Československu. Akce se odehrávala za dramatických okolností a navzdory tomu, že aktivistům létaly kolem hlav kulky, se tehdy podařilo transparent s písmenem „T“ vyvěsit. 

Podruhé se Greenpeace v Československu objevuje 26. dubna 1987. V den prvního výročí havárie v Černobylu vyvěsili rakouští aktivisté obrovský transparent z ochozu Národního muzea v Praze. V obou případech byli aktivisté zatčeni a vyhoštěni ze země. Bylo jasné, že možnosti přímých akcí v zemích za železnou oponou jsou značně omezené. 

 

Zlom nastává až po listopadu 1989. Do Prahy přijíždí duhový autobus – pojízdná laboratoř a informační stánek Greenpeace, který zde informuje o problematice jaderné energie a během několika dní získává na 80 000 podpisů pod petici. Otevřenost a vřelé přijetí českou veřejností podněcuje myšlenku založit pobočku Greenpeace v Československu. K tomu ovšem vede ještě dlouhá cesta. 

První aktivity

Počátkem roku 1990 se duhový autobus vybaven laboratoří vydává na cestu po velkých českých městech a odbírá vzorky vzduchu, vody a půdy. Otřesné výsledky měření předává Greenpeace odpovědným úřadům a žádá nápravu. 

Během ikonické akce 26. dubna – v den čtvrtého výročí černobylské tragédie – vyvěšuje 13 aktivistů z devíti zemí na 155 metrů vysokou chladící věž rozestavěné elektrárny Temelín obrovský transparent s nápisem STOP ČSFRnobyl! Jedná se o první nenásilnou přímou akci takového rozsahu, která byla svou formou dosud v Československu nevídaná. Svůj účel – tedy obrátit pozornost k nedostatkům záměru stavby jaderné elektrárny Temelín – však zcela splnila. Brzy se ukazuje, že pro efektivní práci v Československu bude místní pobočka Greenpeace nezbytná.

Počátkem roku 1991Greenpeace International rozhoduje o oficiálním založení československé pobočky, která je první z postkomunistických zemí. Během své dvacetileté existence prošlo české Greenpeace dynamickým vývojem. Jedno se však po celou dobu neměnilo: odhodlání chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky prosazovat změnu. 

Úspěchy Greenpeace v České republice

1991: Temelín – na základě tlaku Greenpeace a dalších organizací je upuštěno od dostavby 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Temelín.

1992: Libkovice – Greenpeace se zapojuje do boje o záchranu obce Libkovice. Pomocí nenásilných přímých akcí se podařilo připoutat pozornost široké veřejnosti k problému bourání severočeských obcí kvůli těžběuhlí.

1997: Zákaz obalů z PVC – Greenpeace vedlo dlouholetou celosvětovou kampaň proti používání PVC. Česká republika jako první na světě přijala zákaz používání obalů z PVC. Ačkoliv tento zákaz byl po letech zrušen, výrazně přispěl k jejich náhradě.

1998: Čistější řeka – naše aktivity v rámci Labe tour 1997a následný tlak přinesly ovoce: Synthesia „do roka a do dne“ přestala vypouštět znečištěnou odpadní vodu přímo do řeky.

2000: GMO – v rámci projektu ochrany biodiverzity před kontaminací geneticky modifikovanými organismy (oceněného mezi nejlepšími environmentálními projekty roku nadací Sasakawa) se mnoho velkých výrobců zavázalo nepoužívat GM potraviny. Byla zavedena povinnost GMO označovat a přijat zákonu možňující aktivní účast veřejnosti.

2001: GM pšenice – na základě tlaku Greenpeace a dalších subjektů je upuštěno od pokusů s pěstováním geneticky modifikované pšenice v ČR.

2003: Spolana Neratovice – Po akcích Greenpeace, které prokázaly zamoření areálu Spolany a jejího okolí dioxiny, rtutí a dalšími nebezpečnými látkami, začaly příslušné orgány situaci konečně řešit. Na náš nátlak Spolana přistoupila k vyčištění Libišské strouhy, která vytéká z jejího areálu.

2004: Nebezpečné alergeny v kosmetice – upozornili jsme na kosmetické výrobky obsahující silný alergen MDGN, většina výrobců poté stáhla své výrobky z trhu a nahradila MDGN bezpečnějšími alternativami. 

2006: Toxické látky – byla přijata nová evropská chemická politika Evropské unie (REACH), o jejíž účinnou podobu usilovalo Greenpeace v Evropě včetně ČR řadu let.

2010: Limity těžby hnědého uhlí – s přispěním intenzivní kampaně Greenpeace byla v programovém prohlášení vlády potvrzena platnost limitů těžby, které chrání severočeské obce.

Témata