Petr Hlobil

Petr Hlobil

Petr Hlobil, absolvoval VUT Brno. V roce 1991 zahájení činnosti Greenpeace ČSFR, kde se věnoval převážně jaderné energetice, posléze pracoval v Dětech Země jako vedoucího energetické kampaně. V roce 1995 založil organizaci Centrum pro dopravu a energetiku, kde je dosud předsedou správní rady. Od roku 1996, pracuje v CEE Bankwatch Network, kde se věnuje energetické politice, ochraně klimatu, těžbě nerostných surovin a účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech (v současnosti jako ředitel kampaní). Je členem správních rad Nadace Partnerství, Climate Action Network Europe a Greenpeace Česká Republika. V letech 2003-4 byl členem poradního panelu Prof. Emila Salima ke zprávě o těžebním průmyslu Světové banky.

 Jakub Stránský

Jakub Stránský

Jakub Stránský je ředitelem odboru provozu a digitalizace v Ústavu pro studium totalitních režimů, dříve pracoval v marketingu společností ENNOV, S.A. a Preciosa, a.s., několik let vyučoval manažerské účetnictví na VŠE v Praze, působil ve výkonné radě iniciativy Auto*Mat. Členem představenstva Greenpeace CZ je od roku 2011.

 Andreas Beckmann

Andreas Beckmann

Výkonný ředitel Dunajsko-Karpatského mezinárodního programu spadajícího pod Světový fond na ochranu přírody (WWF). Andreas má nastarost vedení a koordinaci prací spojených s ochranou přírody napříč více než deseti zeměmi střední a jihovýchodní Evropy, včetně Rumunska, Bulharska, Ukrajiny, Maďarska a Slovenska. Před kariérou ve Světovém fondu na ochranu přírody strávil Andreas deset let života v Praze, kde posledních pět let koordinoval rozvoj a regionální spolupráci na ochraně životního prostředí. V rámci nadnárodní spolupráce koordinoval sdružení nadací na ochranu přírody v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku.

 Yannick Vicaire

Yannick Vicaire

Nezávislý vedoucí ekologických kampaní a odborník na ochranu životního prostředí se specializací na legislativu chemických látek a dopad činnosti firem na životní prostředí. Yannick má vysokoškolský titul v oboru chemie a odpadového hospodářství. Více než deset let pracoval pro organizaci Greenpeace na pozici vedoucího kampaně spojené s používáním toxických látek. Zároveň se zapojil do činnosti dalších enviromentálních organizací jako jsou: HEAL nebo Réseau Environnment Santé. Ve výkonnou radě české pobočky organizace Greenpeace zasedá od roku 2009.

 Jana Hajduchová

Jana Hajduchová

Působí jako Organizational Development Officer v nevládní organizaci EAGLE Network v Nairobi. Má na starosti rozvoj týmů, podporu managementu, nábor nových pracovníků, ale i podporu rozvoje aktivismu a mediální výstupy v organizaci, která se zaměřuje na boj s kriminalitou s volně žijícími zvířaty a s korupcí v Africe.
V minulosti pracovala pro řadu nevládních organizací v oblasti Jižní Moravy, na celostátní i mezinárodní úrovni, spolupracovala s pražskou zoologickou zahradou, vedla úspěšnou kampaň proti delfínímu cirkusu v Praze.
Věnovala se rovněž překladatelství a počítačové grafice. Členkou představenstva Greenpeace je od roku 2005, v letech 2010 - 2015 byla předsedkyní představenstva.

 Mahi Sideridou

Mahi Sideridou

Mahi Sideridou má více než patnáctiletou zkušenost s vedením a organizací environmentálních kampaní a s tím související politickou činností. Mahi je vystudovanou fyzičkou a velkým odborníkem přes klimatické a energetické otázky. Deset let působila v představenstvu nadnárodní neziskové organizace Climate Action Network Europe a mezi roky 2008 až 2015 zastávala funkci výkonné ředitelky Greenpeace European Unit. Mahi je řeckého původu a momentálně žije v Dánsku.