Naše základní hodnoty

Stránka - 15 ledna, 2016
Činnost Greenpeace stojí na několika klíčových zásadách. Ty se odráží ve všech našich kampaních a řídíme se jimi ať děláme cokoli a kdekoli.

Náš cíl

Greenpeace je nezávislá organizace, která používá nenásilné a inovativní způsoby, jak poukázat na světové enviromentální problémy a jak vynutit jejich řešení jako základ ekologické a mírové budoucnosti.

Především je cílem organizace Greenpeace zajistit, aby na Zemi prosperoval život ve vší rozmanitosti a formách.

To znamená, že Greenpeace má za cíl:

  • chránit biodiverzitu ve všech podobách
  • zabránit znečišťování a plenění oceánů, půdy, lesů, atmosféry a vody
  • ukončit hrozbu atomových válek
  • prosadit mír, světové odzbrojování a nenásilné řešení konfliktů

Osobní odpovědnost a nenásilí

V Greenpeace přijímáme osobní odpovědnost za všechno naše jednání, a zároveň jsme zavázáni vždy jednat nenásilně. Tyto principy jsou inspirovány kvakerským konceptem „přinášení svědectví“, který je o konání založeném na svědomí – osobním jednání založeném na osobní zodpovědnosti. Jsme odpovědní za vše, co uděláme, a každá osoba zapojená do akcí Greenpeace je trénovaná k nenásilným přímým akcím.

Jsme nezávislí

Ve financování našich projektů jsme zcela nezávislí od politických i komerčních vlivů. Nepřijímáme dotace od obchodních společností ani od vlád, a to v žádné formě. Individuální příspěvky spolu s nadačními granty jsou jediným zdrojem našeho financování. Naše nezávislost nám při střetu s mocnými organizacemi dává takovou autoritu, kterou potřebujeme k dosažení skutečné změny.

Nemáme trvalé nepřátele ani přátele

Při odhalování enviromentálních problémů a hledání jejich řešení máme někdy spojence a někdy nepřátele. Ani jedna kategorie ale není napořád. Pokud je vaše vláda či společnost ochotná přijmout změnu, pomůžeme jí toho dosáhnout efektivní spoluprací. Pokud však zastaví svůj posun, nebo obrátí na zpětný kurz, vrátíme se také a nedáme se odbýt. Nejsou to ovšem slova, na čem záleží, ale akce. Podle nás je v našem boji pouze jedna důležitá věc: Příroda musí prosperovat.

Nabízíme řešení

V Greenpeace se snažíme o řešení globálních problémů. Pro jejich nalezení podporujeme svobodnou, informovanou diskuzi o enviromentálních aspektech lidské společnosti. Nesnažíme se enviromentální problémy pouze zvládat, snažíme se odstranit jejich příčiny. Proto jsme vytvořili například plán na záchranu světových moří prostřednictvím vytvoření mořských rezervací či návrh Energetické (r)evoluce, který udává směr k čisté produkci energie. Nám nestačí jen ukazovat prstem. Vytváříme, zkoumáme a podporujeme specifické kroky na cestě k zelené a mírové budoucnosti pro všechny.

Témata