O nás

Greenpeace je nezávislá mezinárodní ekologická organizace působící ve více než 40 zemích světa již 40 let. Naším cílem je chránit životní prostředí a nenásilnými prostředky upozorňovat na jeho poškozování. Přinášíme svědectví o globálních ekologických problémech, požadujeme nápravu po zodpovědných institucích a nabízíme řešení, která jsou klíčová pro naše zdraví a bezpečnou budoucnost nejen nás, ale i dalších generací.

Ani náročné podmínky nás od práce neodradí... (Komín elektrárny Prunéřov)

Greenpeace je nezávislá organizace, která vede kampaně za změnu postojů a chování, ochranu životního prostředí a prosazování mírových řešení. Používá kampaně a nenásilnou a kreativní konfrontaci, aby poukázalo na globální environmentální problémy a propagovalo řešení, která jsou klíčová pro lepší životní prostředí i naši budoucnost. Cílem Greenpeace je zajistit schopnost Země udržet život ve vší jeho rozmanitosti.

Od roku 1971 se Greenpeace zasazuje o ochranu životního prostředí. Nezávislost je přitom jedním z nejdůležitějších principů. Pro zachování nezávislosti na našich postojích a činech nepřijímáme žádné finanční dary od států, politických stran ani firem. Veškeré financování závisí čistě na podpoře jednotlivců. Proto je práce Greenpeace možná jen díky lidem, kteří nechtějí nečinně přihlížet, ale chtějí něco změnit.

Greenpeace pracuje mezinárodně a má pobočky po celém světě, protože poškozování přírody a životního prostředí nezná hranic. Nestaví se na stranu nějakého určitého státu, nýbrž usiluje o mezinárodní řešení problémů, které ohrožují životní prostředí.

V současné době pracuje Greenpeace ve více než 40 zemích světa. Zaměřuje se zejména na mezinárodní kampaně na ochranu životního prostředí, jednotlivé pobočky však vedou také kampaně na národní či regionální úrovni. 

Greenpeace usiluje o:

  • prosazení energetické revoluce, abychom mohli čelit největší hrozbě pro naši planetu: globální změně klimatu
  • ochranu světových oceánů bez nadměrného rybolovu a destruktivních rybolovných metod a vytvoření globální sítě mořských rezervací
  • ochranu světových pralesů a živočichů, rostlin a lidí, kteří na nich závisí
  • globální odzbrojení, mír, nenásilné řešení konfliktů a odstranění všech jaderných zbraní
  • budoucnost bez toxických látek s bezpečnými alternativami k nebezpečným chemikáliím v dnešních produktech i výrobních postupech
  • trvale udržitelné zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů, ochranu biodiverzity a podporu společensky odpovědného farmaření

 

Témata