Výzva k ochraně indonéského přírodního bohatství

Milý prezidente Joko Widodo a ředitelé společností, které produkují, prodávají, nakupují palmový olej a další suroviny, jejichž těžba či výroba poškozuje indonéskou přírodu,

žádáme vás, abyste vyřešili současnou krizi s požáry jednou provždy. Prosíme, spolupracujte na obnovení a ochraně indonéských pralesů a rašelinišť. Zaveďte celoprůmyslový zákaz obchodování se společnostmi, které devastují pralesy a rašeliniště.

 


 

Jedovatý vzduch zabíjí

Indonésané kvůli velmi špatné ochraně přírodního bohatství dýchají jedovatý vzduch znečistěný každoročními požáry pralesů a rašelinišť. Každý rok kvůli tomu desítky tisíc lidí předčasně umírají. Kvůli tomuto problému trpí také indonéská příroda, z niž mizí jedinečné živočišné a rostlinné druhy. Každý rok přitom slyšíme vládu slibovat, že tento problém vyřeší. Nic přelomového se však dosud ze strany indonéských vládních představitelů nestalo.

Umírají dokonce i děti

Letos je situace ještě horší než kdy předtím! Děti jsou evakuovány. Některé už dokonce kvůli znečištěnému vzduchu zemřely. Indonéské požáry představují člověkem zaviněnou krizi, která je prohlubovaná desítkami let ničení pralesů. Ty mají na svědomí také některé z největších světových společností produkujících palmový olej a papír. Jejich chamtivost vyhrává nad lidským životem, ohrožuje také ohroženou indonéskou faunu a flóru. Z krajiny se vytrácejí mnohá vzácná zvířata, například orangutani a tygři.

Vaše podpora je klíčová

Potřebujeme Vaši podporu! Bez globálního tlaku ze strany zákazníků firem, které nakupují palmový olej, budou společnosti a vláda pokračovat v ignorování tohoto problému. Postavme se společně po boku Indonésanů. Bojujme za ochranu lidských životů, za zachování indonéského přírodního bohatství.

Prosíme, podepište tuto petici.

Děkujeme vám.