Leták - Sedm úžasných pralesů

Multimédia | 14 září, 2009

Pralesy po celém světě oplývají neuvěřitelnou rozmanitostí živočišných a rostlinných druhů a klíčovým způsobem ovlivňují rovnováhu zemského ekosystému. Plní totiž řadu nenahraditelných funkcí: fi ltrují vzduch, čistí vodu, zabraňují erozi a regulují podnebí (zmírňují vlny veder, extrémního chladu, sucha a bouří). 80 % všech světových pralesů je dnes již zničeno. Každé dvě vteřiny mizí plocha pralesa o velikosti fotbalového hřiště, což představuje ročně zhruba 100 000 km2. Navždy mizí nesčetné množství druhů rostlin a živočichů a také životní prostor domorodých národů s jejich jedinečnými znalostmi.

Výstava - Sedm úžasných pralesů

File