His Holiness Pope Francis delivers his message during the General Audience of senior Government Officials and members of the Diplomatic Corps at the Rizal Hall of the Malacañan Palace for the State Visit and Apostolic Journey to the Republic of the Philippines. 16/01/15 Source: Malacañang Photo Bureau. Author: Benhur Arcayan

Při debatách o změně klimatu byly etické argumenty dosud většinou zastiňovány vědeckým, ekonomickým a politickým uvažováním. Samozřejmě že existuje mnoho dobrých důvodů proč na letošním klimatickém summitu v Paříži vyžadovat silnou a jednoznačnou dohodu. Od roku 1990 nás pět zpráv IPCC (Mezivládní panel pro změnu klimatu), založených na vědeckých důkazech, znovu a znovu varovalo před katastrofickými riziky emisí skleníkových plynů. Stále ničivější důsledky klimatických změn a jejich rostoucí naléhavost vyvolávají otázky ohledně spravedlnosti pro všechny. Jakmile svět pochopil, že katastrofická změna klimatu již nyní ovlivňuje miliony převážně chudých lidí, kteří jsou nejzranitelnější, ačkoliv jsou za nebezpečné globální oteplování nejméně zodpovědní, začalo se jednat o etický problém. Jak řekl ředitel politických záležitostí v Greenpeace International, „změna klimatu už není problém, na který bychom se měli připravovat, její důsledky se již projevují, jsou skutečné – a všechny až příliš často smrtelné již dnes“.

Jestliže bude mnoho vlád nadále mařit nebo ignorovat řešení tohoto problému a zájmy velkých průmyslových hráčů budou upřednostňovat zisk před zodpovědností, katastrofické změny klimatu budou stále více ohrožovat chudé lidi po celém světě. Změna klimatu je tady a již dnes má na miliony lidí po celém světě přímé i nepřímé dopady, tj. ovlivňování dostupnosti vody, ohrožení produkce potravin a vyhánění lidí z jejich domovů. Fosilní paliva a války o zdroje – energii, vodu a potraviny – jsou propojené.

Biodiversity Banner on Christ the Redeemer Statue. 03/16/2006 © Greenpeace / Daniel Beltrá

Encyklika Laudato si navrátila etiku zpět do středu argumentu životního prostředí, když použila jako svůj základ zprávu IPCC. Samozřejmě došla k úplně stejným závěrům: klimatická změna představuje zcela základní morální a etickou otázku spravedlnosti, která vyžaduje radikální změnu v politice, životním stylu a představ budoucnosti. Není to urgentní zpráva jen pro 1,2 miliardy katolíků po celém světě, ale svým způsobem je to jakési troubení Gabrielova rohu pro všechny lidi všude na Zemi.

Iniciativ běžných lidí bez ohledu na náboženské přesvědčení či ateistické smýšlení. Zítra se tak například bude konat pochod „Jedna Země, jedna lidská rodina“ na Svatopetrské náměstí, k němuž promluví papež. Pro Greenpeace, které vede kampaně proti změně klimatu již posledních 25 let, je jeho encyklika dobrou zprávou. Etické výzvy ohledně klimatu, které my všichni po celou dobu vznášíme, byly právě zesíleny směrem k milionům dalších lidí. To musí zvýšit tlak na naše politické vůdce, aby jednali jménem největší klimatické koalice v historii – miliard občanů po celém světě.  

Giuseppe Onufrio je výkonným ředitelem v Greenpeace v Itálii.