V lednu tohoto roku APRIL, druhá největší společnost vyrábějící papír a celulózu v Indonésii a člen korporátní říše RGE ovládané miliardářem Sukanto Tanoto, oznámila novou politiku „udržitelnosti“, podle které bylo údajně uvaleno moratorium na rozvoj plantáží až do okamžiku dokončení ochranářského posudku jejich dodavatelských koncesí (tj. pozemků ve správě). RGE také vlastní Asian Agri, předního producenta palmového oleje v Indonésii. 

Kombinace tlaku vytvořeného závazky společnosti APP k ochraně pralesů, mezinárodním trhem a Světovou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj (WBCSD) přinutila APRIL k alespoň zdánlivému závazku větší environmentální zodpovědnosti.  

Mezi řádky těchto závazků se však skrývá skutečný příběh. APRIL „bude používat celulózu získanou výhradně z plantáží do roku 2019“. To znamená, že do té doby společnost může klidně pokračovat ve využívání vlákniny z deštných pralesů.

Stejně znepokojující je fakt, že závazky se nevztahují na jiné celulózové společnosti kontrolované Tanotem, „vztahují se plně a výhradně na Asia Pacific Resources International Holdings Ltd ("APRIL"), která je nezávisle spravovanou společností s operacemi v Indonésii.“ Přitom Sukanto Tanoto, majitel APRILu, vlastní/spravuje různé další, včetně Toba Pulp Lestari, jiné na Sumatře sídlící společnosti se záznamem o kácení deštného pralesa a sociálních konfliktech, nebo čínské Asia Symbol – známé do loňského roku jako APRIL China.

Aby si ověřili, jestli tyto nedokonalé nové závazky APRILu skutečně něco znamenají tam, kde na nich opravdu záleží – v pralesích Indonésie – navštívili nedávno členové Greenpeace Pulau Padang na ostrově Padang na Sumatře, kde APRIL získává svou celulózu. Jak můžete vidět z těchto fotografií pořízených v březnu, drancování pralesů a odvodňování rašelinišť stále pokračuje i navzdory slibným závazkům APRILu k “trvalé udržitelnosti“. Na rozvoj takovýchto oblastí pralesů a rašelinišť se „moratorium“ společnosti APRIL zjevně nevztahuje.

Na tomto pozemku vlastněném společností APRIL byl otevřen nový odvodňovací kanál, Pulau Padang v Riau v Indonésii.
Na tomto pozemku vlastněném společností APRIL byl otevřen nový odvodňovací kanál, Pulau Padang v Riau v Indonésii. 06/03/2014 © Greenpeace

Zpráva z tohoto týdne o tom, že APRIL vytvořil Poradní komisi pro udržitelnost, která má pomoci se zavedením svých závazků, musí být proto chápána v kontextu společnosti – stejně tak jako navzdory jejich politice udržitelnosti bude zřejmě i nadále docházet k odlesňování a využívání rašelinišť.

Ačkoliv nepochybujeme o dobrých záměrech členů komise – zahrnují nyní například Světový fond na ochranu přírody (WWF) a Světovou podnikatelskou radu pro udržitelný rozvoj (WBCSD) – realita je taková, že politika, kterou se tato komise snaží zavést, neukončí odlesňování ani nepoukáže na škodlivé dopady všech Tanotových celulózových společností.

Vytěžené pralesní dřevo nakupené na dodavatelské koncesi v Pulau Padang, Riau, Indonésie.
Vytěžené pralesní dřevo nakupené na dodavatelské koncesi v Pulau Padang, Riau, Indonésie
. 06/03/2014 © Greenpeace

Aby získala na důvěryhodnosti, musí se APRIL a další společnosti vyrábějící celulózu vlastněné/kontrolované Sukanto Tanotem (včetně Toba Pulp, Asian Symbol a Sateri) zavázat k:

  • Okamžitému moratoriu na další kácení pralesů na všech těmito společnostmi spravovaných pozemcích v Indonésii až do doby, než budou na základě nezávislých posudků identifikovány všechny pralesy a další plochy hodné ochrany.
  • Ukončení dalšího rozvoje plantáží na zalesněných rašeliništích a k co nejlepším managementovým metodám za účelem snížení emisí skleníkových plynů z již existujících palmových plantáží vytvořených na rašeliništích.  
  • Transparentnosti všech dodavatelských koncesí v Indonésii a také procent celulózy z pralesního dřeva používané na jednotlivých celulózkách těchto firem.
  • Akčním plánům na trvalou udržitelnost týkajícím se všech globálních zdrojů celulózy.
  • Větší průhlednosti ohledně obnovy pralesů a závazků ke kompenzacím.

V případě nepřijetí těchto závazků a pokračujícího kácení pralesů na pozemcích spravovaných společností APRIL v Indonésii vyzývá Greenpeace všechny společnosti nakupující papír a/nebo celulózu od APRILu, aby pozastavily veškeré své smlouvy s touto společností.

Zulfahmi je pralesní kampaniér v Greenpeace Jihovýchodní Asie