…tak to alespoň vypadá – a to nejen kvůli mému longboardu.

Jmenuji se Falk Hermenau a od konce května se proháním na čtyřech kolech Německem, Českem a Polskem, abych se v mnoha městech a na mnoha festivalech pokusil získat pozornost pro naše téma – pomáhá mi v tom pět metrů vysoké nafukovací kolo rypadla.  O co vlastně jde?

No, řekněme to takhle: Máme problém s hnědým uhlím. Stále ještě vyrábíme elektřinu z tohoto špinavého zdroje a i tento rok byla v Evropě přijata rozhodnutí těžbu dále politicky protežovat, opět srovnat celé vesnice se zemí a znovu vyhánět lidi z jejich domovů. Proto plánuje tento rok mnoho organizací zaměřených na životní prostředí akci, která by měla k tomuto plíživému problému přitáhnout pozornost: lidský řetěz „Spolu proti Dolu“. A přesně tuhle akci má mé nafukovací kolo rypadla propagovat! Pomoci, aby 23. srpna vznikl lidský řetěz o délce přibližně osm kilometrů, od německé vesnice Kerkwitz do polské Grabice. Je potřeba pro tuto myšlenku získat několik tisíc lidí, abychom mohli říci jasné a hlasité ne plánům na novou těžbu – plánům, které chystají těžební společnosti jako Severní energetická, PBE a Vattenfall v Česku, Polsku a Německu.

 

V Lužici, odkud pocházím, je v současné chvíli naplánováno pět nových povrchových dolů: v Sasku, v Brandenbursku a jeden velký v oblasti Gubin/Brody. Kvůli tomu musí své domovy opustit přibližně 6 000 lidí, dvacet vesnic a obcí zmizí z mapy. Vytěží se až tři miliardy tun hnědého uhlí, energetickým společnostem to přinese další zisk a nám všem to zvýší množství CO2 ve vzduchu. Dva povrchové doly již byly na politické úrovni schváleny: výstavba dolů Nochten II v Sasku a Welzow Süd II v Brandenbursku může být zastavena již jen soudní cestou a za pomoci velkých občanských protestů.

Proto je 23. srpen tak důležité datum, kdy můžeme na místě projevit náš nesouhlas! V následujících dnech a měsících se uskuteční důležité volby na mnoha úrovních a v nich mohou lidé vyjádřit svůj nesouhlas se stávající politikou. Jen týden po naší akci se konají volby do zemského sněmu v Sasku, 14. září se uskuteční jak volby do zemského sněmu v Brandenbursku, tak volby do švédského parlamentu – změna místní politické atmosféry by mohla vyvolat tlak na společnost Vattenfall, která je koneckonců švédským státním podnikem.

Kromě toho se 23. září koná v New Yorku setkání OSN, kde se bude diskutovat o dalších krocích proti změně klimatu. Závazné cíle ochrany klimatu by měly být odhlasovány na konferenci v Paříži v roce 2015.

 Osobně se již mnoho let aktivně angažuji v hnutí proti těžbě uhlí. Dopadlo to tak prostě proto, že jsem vyrůstal v Chotěbuzi. Zvláště jsem se zasazoval proti plánovanému povrchovému dolu Welzow Süd II a pomáhal jsem proti němu organizovat protesty, a to jak před šesti lety, tak znovu intenzivněji od loňského jara. Mezitím jsem několik let pracoval v zahraničí, a když jsem minulý rok spoluorganizoval klimatický tábor ve vesnici Proschim, získal jsem díky mnoha diskusím znovu hlubší vhled do situace místních lidí. Již dnes obnovitelné zdroje z Proschimi poskytují elektřinu z větru, slunce a biomasy pro přibližně 15 000 lidí. Další rozvoj čisté energetiky může v Braniborsku (německy Brandenburg – jedna ze 16 německých spolkových zemí) již kolem let 2020-2022 pokrýt veškerou spotřebu čistou energií a od let 2025-2026 zásobovat i Berlín s jeho divokým nočním životem.

Místní protesty proti těžbě jsou stále silnější. Argument vytváření pracovních míst, který používají politici a energetická lobby, se naopak zdá být stále méně podloženým. Faktem je, že zatímco v roce 1989 bylo v Lužici zaměstnáno v hnědouhelném průmyslu kolem 80 000 lidí, dnes se práci v tomto oboru přímo věnuje pouze 4 500 lidí, nepřímo dalších přibližně 4 000 lidí. Také argument, že na těžbě závisí naše energetická bezpečnost, je překonán – již dnes získáváme více než 50 % elektřiny v Braniborsku a přibližně čtvrtinu elektřiny v celém Německu z větru, slunce a biomasy. Tato situace odráží postupnou decentralizaci směrem k občanům, kteří už nejsou nuceni polykat prach z těžby, ale mohou cíleně produkovat svou vlastní elektrickou energii. Kdo se pokouší vyrobit čistou energii pro své okolí, tomu často záleží i na celkovém stavu daného regionu. Kdo přichází z vnějšku a snaží se dosáhnout zisku, nezajímá se většinou o infrastrukturu, životní prostředí ani skládky jedovatých odpadů.

Na své cestě jsem z mnoha diskusí pochopil, že když mluvíme o historii hnědého uhlí, sdílí mnoho z nás podobnou minulost, a to napříč hranicemi. Sliby energetických firem a politiků se sobě navzájem podobají, jejich strategie je stejná ve všech postižených oblastech. Zároveň rozdělují veřejnost svými obvyklými argumenty – levnější elektřinou a pracovními místy. Ale i pokud se člověk na věc dívá čistě ekonomicky, nejsou již dnes tyto argumenty pravdivé. Hospodářské škody ve formě změny klimatu, ničení přírody a bourání měst a obcí jsou na druhou stranu všeobecně dobře známy. Proto je důležité zmobilizovat lidi z Česka, Polska a samozřejmě také z Německa, aby podpořili tuto akci, kterou připravuje mnoho organizací zabývajících se životním prostředím a organizací protestujících proti těžbě hnědého uhlí. Je třeba také poukázat na mezinárodní dimenzi problému. Toho má právě dosáhnout mezinárodní lidský řetěz „Spolu proti dolu“.

 Po „turné“ v Česku jsem se zúčastnil 17 akcí v Německu a jedné akce ve Varšavě. Zahájení: festival Mighty Sounds. Lepší začátek jsem si nemohl přát! Mluvil jsem s mnoha lidmi z Česka, ale také ze Švýcarska, Rakouska a Německa – dokonce i z mé rodné Chotěbuze. Tenhle středoevropský festival, jak sám sebe označuje, na mě zapůsobil především vystupujícími kapelami. Mými favority byli Irie Revolte a ZSK a pro mě noví Fast Food Orchestra , několik českých skupin a DJs. Říká se, že hudební vkus utváří i světonázor lidí – zdá se, že na tom něco bude.

 Dobrá hudba ale bude i na akci „Spolu proti dolu“. Její součástí totiž bude malý hudební festival u někdejšího hraničního přechodu – se skupinami Duck or Dove (DE), ASIAN DUB FUNDATION (UK), ISUA (CZ) a JAMAL (PL). Kromě toho se bude večer konat afterparty v rámci klimatického tábora – pro všechny, kteří zůstanou o něco déle. A na ní SKAPRIFISCHER z Drážďan, kteří vystupují v devíti lidech a ve čtyřech jazycích, Reimteufel s politickým hip-hopem z Lipska a Ari Pop s duchem revolty přímo z Berlína.

Jen týden předtím začíná 4. klimatický a energetický tábor v Lužici (16. - 24. srpna). V otevřeném formátu BarCamp se zde bude konat mnoho teoretických i praktických dílen. Chceme poukázat na alternativy, diskutovat současné možnosti a jejich proveditelnost a vyměňovat si informace a znalosti. Celý týden bude obohacen hudebními a kulturními příspěvky. To všechno pod širým nebem a s vegansko-vegetariánskou stravou.

 Můj tip je tedy: Přijeďte již jeden nebo dva dny před zahájením lidského řetězu a zůstaňte až do neděle, abyste si mohli vychutnat dobrou hudbu, spoustu tance, pogo a yolo, ale i debaty s lidmi, kteří se boji proti uhlí věnují dlouhá léta..

Těším se na to, až se s mnohými z vás, které jsem poznal za poslední týdny, znovu setkám – tentokrát v lidském řetězu.