Kumi Naidoo v Davosu

Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu nikdo nepopíral, že čelíme vážné hospodářské, sociální a ekologické krizi. Ostatně: když už i Financial Times přináší sérii článků na téma "Kapitalismus v krizi", je zřejmé, že to nejsou jen demonstranti z hnutí „Occupy“, kdo pokládá základní otázky.

Demonstratům, k nimž jsem se také připojil v jejich iglú, a ani nikomu jinému ovšem špičky světové ekonomie a světového byznysu dostatečné odpovědi přinést nedokázaly. Mluvilo se hlavně o příznacích, nikoliv o jádru problému.

Jistě: není pochyb o tom, že témata jako krize eurozóny nebo výše odměn bankéřů, jsou důležitá. Ale dokud nedokážeme světové hospodářství rozvíjet tak, aby přinášelo prosperitu pro všechny, a to aniž by přitom ničilo naši planetu, musíme přemýšlet o mnohem zásadnějších věcech, než jakými jsou například velikost záchranného evropského balíčku, nebo alespoň nějaké omezení nenasytnosti nejbohatšího 1%.

Když jsem ale navrhoval, abychom například diskutovali o nutnosti vytvářet korporace, které budou odpovědné za dopady svého byznysu na společnost a životní prostředí, setkával jsem se často jen s nervózním smíchem.

Zatímco jsem mrznul v zasněženém Davosu, požadovala brazilská prezidentka Dilma na  Světovém sociálním fóru v Porto Alegre podporu nového modelu hospodářského rozvoje, který by měl být základem pro jednání na letošním červnovém Summitu Země v Riu de Janeiro. Greenpeace má pro toto jednání konkrétní návrhy. Návrhy, které by měly vést k tomu, abychom opravdu zásadně změnili kurz, nikoli jen řešili opakované krize. Summit v Riu by se měl dohodnout  například na nových pravidlech pro regulaci finančních trhů, ukončení ekologicky a společensky škodlivých dotačních systémů nebo se zavázat k zastavení odlesňování a k využívání obnovitelných zdrojů energie.

Pokud chce prezidentka Dilma vést svět ke změně, musí si ovšem nejprve udělat pořádek doma. Stojí právě nyní před vážným rozhodnutím: pokud nebude vetovat nový brazilský zákon, otevře cestu k dalšímu masivnímu odlesňování. Je zřejmé, že chce-li být Brazilíe důvěryhodným lídrem diskusí na světovém summitu v Riu, musí se sama zavázat k přijetí norem udržitelného rozvoje, mimo jiné také k zastavení likvidace amazonských pralesů.

Jestliže Dilma zasáhne, stane se Brazilíe první zemí, která ukáže, že odlesňování může být opravdu zastaveno. A naopak: když prezidentka zákon vetovat nebude a dá přednost krátkodobým zájmům úzké skupiny lidí, budou její slova o zásadní změně stejně málo důvěryhodná, jako jsou řeči zde na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. 

Teplé klima v Riu mi bude  vyhovovat  lépe, než zasněžené hory v Davosu. Ale je otázka, zda budu moci z Ria odjíždět s větší nadějí, že se konečně otevírá cesta k nezbytným zásadním změnám...

Kumi Naidoo je výkonným ředitelem Greenpeace International.

Fotografie je vlastnictvím Occupy WorldEconomicForum