Během dlouhé kampaně, jejímž cílem bylo skoncovat se zlozvykem odlesňování společnosti Asia Pulp & Paper (APP), se objevily titulky, o kterých jsem si nikdy nemyslel, že bych je kdy napsal. Ale výše uvedený, stejně jako zpráva z minulého roku, že se APP zavazuje k nulovému odlesňování, je rozhodně jedním takovým.

Tesso Nilo National Park na Sumatře

Po dobu více než deseti let vedení kampaně se APP stala symbolem všeho, co bylo v managementu pralesů špatně, její jméno se stalo synonymem destrukce indonéských pralesů a urputné snahy o vydávání se za společnost přátelskou k pralesům.

Nová zpráva o tom, že tato společnost bude spolupracovat s více stranami na ochraně a obnově plochy pralesů rovné rozloze plantáží, které byly společností a jejími dodavateli vytvořeny, poskytuje další důkazy o změně přístupu APP. Je to obrovský krok vpřed pro APP i pro ochranu přírody v Indonésii a staví na závazcích uvedených v politice APP na ochranu pralesů. Tyto závazky si kladou za cíl zavést výsledky nezávislých ochranářských posudků napříč celým dodavatelským řetězcem a chránit veškeré zbývající pralesy na jejich koncesích. 

Závazek je zaměřen na klíčové plochy pralesů na Sumatře a Kalimantanu a bude zahrnovat aktivní podporu záchrany sumaterských tygrů, slonů a dalších druhů.
Tento závazek také představuje extrémně důležitý precedens – podíl soukromého sektoru na podpoře ochrany přírody v rozsahu, který ukazuje jeho předchozí dopad na pralesy.

Avšak ačkoliv je tato zpráva nesmírně pozitivní, závažnost výzvy, kterou v sobě nese, nesmí být podceňována. Ochrana pralesů v Indonésii vyžaduje závazky a následování ze strany nejen jedné společnosti, jakkoliv může být významná, ale ze strany všech, které kdy rozšířily svou působnost do oblastí pralesů. Také je zde potřeba reformy legislativy v Indonésii a vůle posílit již existující zákony – v současné chvíli je situace tak špatná, že dokonce i národní parky, jako například Tesso Nilo, trpí ilegálním odlesňováním kvůli plantážím.

Indonéskému sektoru na výrobu celulózy dominují dvě skupiny – APP a RGE (její společnosti zahrnují APRIL a Toba Pulp Lestari). Závazky o udržitelnosti společnosti APP pozastavují její podíl na odlesňování, vztahují se na celou skupinu společností a s dnešním oznámením zahrnují závazek k obnově oblastí o rozloze plochy, kterou skupina a její dodavatelé přeměnili na plantáže.

Hromady vytěženého pralesního dřeva na nedávno vykáceném hlubokém rašeliništi na celulózové koncesi patřící Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)'s PT RAPP na poloostrově Kampar. 07/06/2013Hromady vytěženého pralesního dřeva na nedávno vykáceném hlubokém rašeliništi na celulózové koncesi patřící Asia Pacific Resources International Limited (APRIL)'s PT RAPP na poloostrově Kampar. 07/06/2013

Závazky RGE se namísto toho vztahují pouze na jednu společnost ve skupině (APRIL), umožňují další odlesňování a zahrnují pouze snahu o obnovu plochy srovnatelné s rozlohou plantáží. 

Greenpeace vyžaduje po všech zákaznících celulózových společností skupiny RGE, aby neprodleně zrušili smlouvy až do doby, než skupina přestane být zapojena do odlesňování a začne řešit další nedostatky ve svých závazcích k ochraně pralesů.

Zulfahmi je pralesní kampaniér v Greenpeace Jihovýchodní Asie.