Firma 3M, která stojí za ikonickými žlutými Post-It poznámkovými papírky, oznámila novou politiku udržitelného čerpání papíru. Děje se tak po dlouholeté kampani vedené našimi přáteli v organizaci ForestEthics, k níž se v nedávné době připojilo i Greenpeace. 

Tato politika, která se týká všech produktů této společnosti po celém světě, zahrnuje mnoho velmi slibných bodů.

Zde je pět nejpozitivnějších opatření:

1. Papír nesmí pocházet ze zdrojů ohrožujících lesy s vysokou ochranářskou hodnotou, neporušenou lesní krajinu či oblasti skladující vysoké množství uhlíku.

2. Dodavatelé musí zajistit informovaný souhlas původních obyvatel a místních komunit ještě předtím, než vůbec začnout těžit.

3. Zdrojové společnosti musí respektovat práva a bezpečnost pracovníků, včetně zákazu nucené práce, zaměstnávání dětí či diskriminace v zaměstnání, a musí umožňovat svobodu shromažďování.

4. 3M zvýší využívání recyklovaného papíru a papíru nepocházejícího ze stromů a podnikne kroky ke snížení množství celulózy a papíru, které používá.

5.  Zprávy o tom, jak tato společnost zvládá zavádět novou politiku, budou pravidelně zveřejňovány (s pomocí The Forest Trust), díky čemuž můžeme sledovat její pokroky a tlačit ji k trvalému dodržování jejích závazků.

Firma 3M ukázala, že své sliby myslí vážně, a to tak, že již převedla nové standardy a opatření do praxe. Přerušila své obchodní vazby s dceřinou společností skupiny Royal Golden Eagle (RGE) kvůli jejímu spojení s ničitelem indonéských pralesů - společností APRIL. Greenpeace v minulosti opakovaně dokumentovalo, jak APRIL srovnává indonéské pralesy, domov ohrožených sumaterských tygrů a orangutanů, se zemí kvůli budování plantáží na papír a celulózu. APRIL/RGE je taktéž zapojen do vážných sociálních konfliktů a ničení na uhlík nesmírně bohatých rašelinišť.

Vedle toho firma 3M oznámila kontroverznímu těžařskému gigantu Resolute Forest Products, aby se začal řídit jejími novými standardy pro čerpání papíru, nebo přijde o své obchody. Kromě jiných věcí bude muset Resolute ukázat, že neničí lesy s vysokou ochranářskou hodnotou ani habitat ohrožených sobů karibu a že již vyřešil konflikty s původními obyvateli Kanady.

Stále více a více společností naslouchá svým zákazníkům, kteří nechtějí kupovat výrobky zapojené do destrukce lesů. Pokud společnosti jako 3M začnou jednat, posuneme se o jeden krok blíže ke světu bez kácení lesů.

Rolf Skar je vedoucí pralesní kampaně v Greenpeace USA.