Skvělé zprávy z pralesů: Banka Santander přestane financovat výrobce papíru APRIL. Santander souhlasil, že APRIL od něho nedostane žádné peníze, dokud nepřestane drancovat pralesy. Potom, co banka obdržela tisíce stížností a připomínek, oznámila: „Banco Santander se rozhodla, že neobnoví současné financování APRILu a že mu nebude poskytovat ani žádné další finanční prostředky. Jakékoliv budoucí půjčky budou podmíněné tím, že APRIL zavede nová opatření ve prospěch udržitelnosti, zaměřující se na jeho účast na odlesňování.“

 

Tohle je skvělý výsledek! Před třemi týdny jsme zatlačili na jednu z největších evropských bank, aby ukončila svoje spojení s jedním z největších ničitelů deštných pralesů v Indonésii. Přes 165 000 z nás požadovalo od Santanderu akci .

Reakce zákazníků banky byla fenomenální. Santander naštěstí výzvy vyslyšel a zareagoval. K ničemu z toho ale vůbec nemuselo dojít, kdyby měl Santander vytvořena přísná pravidla na (ne)spolupráci s firmami, které se podílí na destrukci pralesů.

Banka Santander se teď přidala k rozrůstajícímu se seznamu firem, které se postavily APRILu a jeho ničení pralesů. Plno velkých spotřebitelů papíru přerušilo spolupráci se Santanderem právě z tohoto důvodu.

Rozhodnutí Santanderu vysílá APRILu jasný vzkaz, že jeho ničení pralesů je nepřijatelné. Navíc vytváří jasný tlak i na další firmy, které Santander financují, včetně Credit Suisse and ABN Amro, aby přijaly podobná opatření.

APRIL teď stojí před jasnou volbou – pokračovat v destrukci pralesů a ztrácet i nadále zákazníky, nebo ukončit drancování pralesů a chránit deštné lesy a rašeliniště.

Tohoto skvělého úspěchu bylo dosaženo pouze díky lidem, jako jste Vy. Lidem, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a peníze. Děkujeme! Greenpeace nepřijímá dary od firem ani vlád, a proto jsme závislí na podpoře našich dárců. Pokud chcete pomoci zajistit, aby naše práce na ochraně pralesů mohla pokračovat, prosím darujte ještě dnes.