Projev ředitele české pobočky Greenpeace Davida Murphyho na demonstraci proti kácení Bělověžského pralesa, která se konala 14. srpna 2017 na Malostranském náměstí v Praze.

Proč je Bělověžský prales důležitý pro Čechy? Je to už taková běžná fráze, že problémy životního prostředí neznají hranice a co se děje v jedné zemi či někde jinde ve světě, ovlivňuje nás všechny. Je to pravda. Ostatně i my v Česku takové případy známe. Například u limitů těžby v severních Čechách, které vláda prolomila navzdory zájmům české veřejnosti, okolních států i příštích generací. Je proto naší povinností ozvat se. Jako dobří sousedé bychom se měli rozhodovat zodpovědně a pokud se tak neděje, je naší povinností říci, která špatná rozhodnutí nás ovlivňují a nelíbí se nám.

Bělověžský prales je navíc součástí našeho společného evropského dědictví. Je zapsaný v seznamu UNESCO. Patří nám všem. Je to unikátní poklad, který se nedá nahradit. Žádná vláda nesmí strhnout Pražský hrad a žádná vláda nesmí vykácet Bělověžský prales.

Jedním z cílů Greenpeace je zajistit, aby životní prostředí na Zemi mělo i nadále schopnost udržet život ve vší jeho rozmanitosti. Bělověžský prales je z hlediska biodiverzity velmi důležitou oblastí. Nemůžeme se snažit zachránit habitát ohroženým živočichům v Indonésii, Amazonii či v Demokratické republice Kongo a ignorovat přitom domov zubrů a dalších ohrožených druhů ve Střední Evropě.

Greenpeace také uznává jako jeden z důležitých prostředků ochrany životního prostředí nenásilnou formu občanské neposlušnosti. Martin Luther King kdysi řekl: “Člověk má morální povinnost neuposlechnout nespravedlivé zákony.” Ale co když nespravedlivá vláda ignoruje spravedlivý zákon? Je to také důvod k občanské neposlušnosti? Já věřím, že ano. Evropská unie vyzvala Polsko, aby chránilo prales, který je důležitý pro celou Evropu a je jedním z významných globálních ekosystémů, abychom o něj my a další generace nepřišli. Je naší povinností - nás jako dobrých sousedů, ale také nás jako jako jednotlivců - promluvit a požadovat přežití a ochranu Belověžského pralesa. Dokud polská vláda nezaručí, že celý prales bude chráněný jako národní park, musíme zastavit jeho destrukci sami i s využitím aktů občanské neposlušnosti.