Na stránkách deníku The Guardian z konce dubna jsem objevila zprávu o tom, že se globální fast-foodový gigant McDonald’s zavázal k vymýcení odlesňování z celého svého dodavatelského řetězce. To znamená, že hovězí či drůbeží maso, káva, palmový olej ani papírové obaly, které společnost používá, by již neměly mít na svědomí kácení deštných pralesů po celém světě. Vzhledem k celosvětovému jménu a dosahu této společnosti se jedná o velice významný krok, který by mohl podstatně ovlivnit další (nejen) fast-foodové řetězce a nasměrovat je správným, tj. zodpovědným a udržitelným směrem. Jsem si ale jistá, že uskutečnění tohoto závazku však nebude vůbec jednoduché.

Ve svém závazku McDonald’s slibuje, že již nebude přispívat k odlesňování na rašeliništích a v tzv. HCV (high carbon value) nebo HCS (high carbon stock) lesích, skladujících obrovské množství uhlíku a hodnotných také z hlediska vysoké biodiverzity či kritického významu pro tamní domorodé komunity. Kromě toho se společnost zavazuje k dodržování lidských práv a ověřování původu materiálů využívaných k výrobě svých produktů.

Dosah této politiky bude obrovský – podle deníku Guardian ovlivní 3 100 přímých globálních dodavatelů společnosti stejně jako ještě složitější síť jejích nepřímých dodavatelů. S takovými z nich, kteří nebudou splňovat její požadavky, firma plánuje pozastavit či ukončit spolupráci. Podle slov ředitelky udržitelnosti společnosti McDonald´s Michele Banik-Rake byl ale vznik politiky udržitelného čerpání zdrojů v některých případech naopak dodavateli přímo poháněn – například Cargill a další klíčoví dodavatelé se sami zavázali k ukončení odlesňování již v předchozích měsících či letech. Dalším hybatelem tohoto významného rozhodnutí pak bylo sójové moratorium z roku 2006, platné do roku 2016, v rámci něhož McDonald´s a další korporace odmítly nakupovat kuřata krmená sójou zodpovědnou za drancování brazilských pralesů.

Boj proti odlesňování je však velmi složitá záležitost a společnost s desítkami tisíc poboček po celé zeměkouli bude při plnění svých vytyčených cílů s naprostou jistotou čelit opravdu velkým výzvám. Guardian uvádí příklad za všechny - palmový olej, který obrovským dílem přispívá k odlesňování především indonéských pralesů a k jehož zodpovědnému čerpání se McDonald´s nyní zavázal. Dostupnost udržitelně získávaného palmového oleje je totiž v současnosti stále omezená a rozvoj využívání alternativ by mohl vyústit v ještě větší míru kácení lesů, neboť palma olejná má na hektar půdy několikanásobně vyšší výnos než jakákoliv jiná olejnatá plodina na světě. Možná ještě větší výzvou v zavádění politiky nulového odlesňování je ale nutnost zajistit, aby společnosti plnily své závazky až na úroveň jednotlivých plantáží.

I když McDonald’s oznámil, že jeho politika nulového odlesňování vchází v platnost okamžitě, jednotlivé body této politiky mohou být ve skutečnosti realizovány až za 5-15 let. To je termín v souladu s Newyorskou deklarací o pralesích, kterou McDonald´s společně s dalšími globálními korporacemi podepsal na Klimatickém summitu OSN v září roku 2014. Jejím předmětem bylo zastavení úbytku přírodních lesů do roku 2030 a ukončení kácení pralesů zaviněného produkcí zemědělských plodin do roku 2020. Podle některých je to oceněníhodný krok správným směrem, ale podle mě jsou cíle této deklarace zcela nedostačující. Populace mnoha zvířat, jako jsou například tygři, orangutani, sloni či nosorožci v Indonésii, se nyní nachází na kritickém minimu a každý další den probíhajícího mýcení pralesů tyto druhy žene blíže k vyhynutí. Takovéto druhy mohou z přírody nadobro zmizet ještě před rokem 2020.

Konkrétní datum, ke kterému McDonald’s hodlá nakupovat suroviny již jen a pouze ze zodpovědných zdrojů, prý firma zveřejní v průběhu tohoto roku. Nezbývá tedy než „McDonaldovi“ držet palce a doufat, že využije této příležitosti jít celému světu příkladem v boji za lepší zítřky.