Velká palmoolejná společnost, jíž byly odebrány certifikáty udržitelnosti kvůli destrukci indonéských pralesů a rašelinišť, získala certifikaci zpět. Toto šokující rozhodnutí RSPO, průmyslové skupiny usilující o udržitelnost, vysílá zprávu, že je v pořádku, aby palmařské společnosti pokračovaly v devastaci pralesů ve jménu zisku.

Pařez stromu na palmoolejné koncesi PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI) v Ketapangu na Západním Kalimantanu.

IOI, jeden z největších dodavatelů palmového oleje na světě, byl zbaven certifikátů Kulatým stolem pro udržitelný palmový olej (RSPO) v dubnu 2016 za kácení v rašelinných oblastech a rozvoj zemědělské půdy bez získání požadovaných povolení. V důsledku toho od IOI odešlo mnoho jeho známých zákazníků, jako například Unilever, Mars a poté, co desetitisíce lidí z celého světa bombardovaly e-maily jejího šéfa, i americká firma General Mills.

Nyní však, ačkoliv IOI stále nemůže dokázat, že produkuje palmový olej udržitelným způsobem a neukázal světu, jak hodlá obnovit lesy a rašeliniště, která zničil, RSPO oznámilo navrácení jeho certifikátů. To znamená, že IOI může znovu propagovat svůj špinavý palmový olej jako „udržitelný“.

Co se týče RSPO, učinilo tak prý proto, že IOI má plán, jak se vypořádávat se specifickými detaily stížnosti, která proti němu byla vznesena a která se vztahuje na několik jeho dceřiných společností operujících na Kalimantanu. Jde však pouze o drobné nápravy ovlivňující pouze malou část operací IOI, zatímco všude jinde společnost nadále vytváří problémy.

Dronem pořízené záběry poblíž koncese PT Bumi Sawit Sejahtera (IOI) v Ketapangu na Západním Kalimantanu odhalují dopady opakovaných lesních požárů.

IOI za léta své činnosti zanechal napříč Indonésií zpustošenou zem. V roce 2008 jsme odhalili, jak společnost ničila rašelinné lesy a stejně tak i přirozené prostředí orangutanů. Poměrně nedávno to bylo kácení oblastí, které jejich vlastní průzkumy identifikovaly jako obzvlášť cenné z hlediska ochrany přírody i skladování uhlíku, což bylo dokonce v rozporu s jejich vlastní politikou. A pouhý rok nazpět naše vyšetřování ukázalo, že IOI vysázelo mladé rostliny palmy olejné v oblastech spálených během loňských katastrofálních požárů, navzdory vládním opatřením, která to zakazovala.

Na IOI byly již dříve mezi veřejností i v rámci RSPO vznášeny stížnosti a firma pokaždé slíbila, že vytvoří nové plány a pravidla, aby ukázala, jak se hodlá stát zodpovědnější. Nikdy však svůj slib o výrazné změně nedodržela.

Politika, kterou IOI zveřejnil tento týden v reakci na nejnovější stížnost RSPO, v tomto trendu pokračuje – vůbec se nesnaží řešit nejzávažnější problémy, kterým IOI čelí, a postrádá solidní plán s jasnými termíny, ke kterým mají být zlepšení zrealizována v terénu. Zůstává také otázkou, jak IOI hodlá napravit poškození rašelinišť, která tato společnost vysušila – indonéská vláda uložila plantážnickým společnostem povinnost okamžitě znovu zavodnit oblasti rašelinišť, aby se tak snížilo riziko požárů.

Naše zpráva z roku 2008 “Jak dodavatelé společnosti Unilever vypalují Borneo” odhalila, jak IOI devastoval pralesy v oblastech rašelinišť i domov orangutanů.

To, že byl IOI povolen návrat mezi ostatní společnosti tak brzy, je velká chyba. Od RSPO se očekává, že bude svým členům bránit v kácení pralesů, ale toto alarmující rozhodnutí vysílá zprávu o tom, že dokonce i ti nejhorší hříšníci budou potrestáni jen plácnutím přes prsty.

Také to jen podtrhuje to, jak slabé jsou stále standardy RSPO – mnoho jeho členů má politiku týkající se palmového oleje mnohem přísnější, což podrývá tvrzení, že RSPO posouvá průmysl směrem ke skutečné udržitelnosti. Napovídá to i o tom, že RSPO chce spíše ukonejšit staré zákazníky IOI, aby od této firmy znovu začaly nakupovat palmový olej, než aby tuto společnost nutilo k nějakým skutečným reformám.

Mnoho z bývalých zákazníků IOI však oznámilo, že od něj začnou znovu nakupovat palmový olej až poté, co skutečně prokáže, že dokáže radikálně zlepšit svůj přístup k ochraně pralesů a rašelinišť. To je správné rozhodnutí, protože dokud IOI neprokáže, že to s ukončením své role v odlesňování a odvodňování rašelinišť myslí vážně, obnovení obchodních styků s touto toxickou společností bude opravdu riskantní podnik.

Annisa Rahmawati je pralesní kampaňérka v Greenpeace Indonésie.