Je frustrující přemýšlet o pojítku mezi ničením pralesů a tím zázračným světle žlutým šampónem, díky kterému mohli rodiče konečně umýt vlasy svých dětí bez bolestivého ronění slziček kvůli pálení očí. Zatímco lidské děti kolem sebe radostně cákaly vodou ve svých malých vaničkách, orangutaní miminka plakala pro své ztracené lesy a rodiny.

To však brzy skončí.

Johnson a Johnson

Po měsících vyjednávání dnes společnost Johnson & Johnson oznámila svůj závazek k eliminaci ničení pralesů ve svém dodavatelském řetězci palmového oleje. Zahrnuje principy a kritéria na zastavení odlesňování, ukončení sociálních konfliktů a podporu místních zemědělců a dalších obyvatel, kterými by se měli dodavatelé J & J od této chvíle řídit. Pokud tak činit nebudou, vystaví se riziku ztráty obchodních vztahů s touto společností.

Ačkoliv se jedná o velmi pozitivní zprávu, která nás o krok přibližuje k ukončení deforestace, stále to však nezaručuje „žádné další slzy“ pro komunity a biodiverzitu závisející na indonéských pralesích.

Eliminace ničení pralesů a společenského vykořisťování kvůli palmovému oleji závisí na plném zavedení politiky nulového odlesňování, která byla v posledních měsících oznámena společnostmi Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, L’Oreal, Unilever a mnoha dalšími. A tento trend zasahuje i dál než jen ke společnostem, které čerpají palmový olej za účelem výroby svých produktů. Zahrnuje navíc producenty palmového oleje a obchodníky s ním, jako jsou Wilmar a GAR.

Zavedení této politiky do praxe bude vyžadovat mnoho práce. Společnosti budou muset vytvořit systémy na identifikaci oblastí, kde jejich dodavatelé produkují palmový olej, a tato místa sledovat kvůli odlesňování, společenským konfliktům, lesním požárům a dalším problémům.

Požár rašeliniště Vesničanka se snaží uhasit doutnající požár rašeliniště, který spálil více než 30 hektarů půdy u vesnice Selinsing v provincii Riau. Tyto ohně souvisely s kácením rašelinných lesů kvůli palmovému oleji.

V Greenpeace věříme, že společnou prací lze dosáhnout změny, založené na nejlepších dostupných vědeckých poznatcích a silných důkazech. Proto jsme se vydali do problematických oblastí a dali se do práce. Prověřili jsme dodavatele, kteří jsou zapojeni do ničení pralesů. Naše zjištění, která jsme zveřejnili během kampaně proti Procter & Gamble, odhalují pojítko mezi třemi společnostmi zabývajícími se palmovým olejem - KLK, Musim Mas a Asian Agri – a ničením pralesů a sociálními konflikty.

Po nedávném oznámení J & J je Pepsico jedinou společností, která se nevymanila z kategorie společností „nepřátelských k pralesům“ v rámci Tygří výzvy, do níž Greenpeace na začátku zařadilo celkem sedm firem se sídlem v USA. Všechny zároveň obdržely výsledky našich průzkumů.  

Pokácený prales po devastaci orangutaního habitatu Prales končí tam, kde začínají řady pokácených stromů po nedávné devastaci orangutaního habitatu uvnitř budoucí plantáže palmy olejné PT Wana Catur Jaya Utama.

Nyní je na společnostech P & G, J & J, Colgate, General Mills, Mars a Kellogg, aby se řídily svými politikami a posvítily si na své dodavatele usvědčené Greenpeace a dalšími nevládními organizacemi. Pokud budou pokračovat ve svých špatných praktikách, smlouvy mezi těmito společnostmi musejí být zrušeny. 

Vím, že to nejspíš vžene slzy do očí těm, kteří mají zisk z ničení životního prostředí tygrů a orangutanů. Ale to přejde. Pokud chtějí pokračovat ve svých obchodech, budou se muset vydat stejnou cestou jako výrobci a obchodníci, jako jsou GAR, Wilmar a členové POIG (Palm Oil Innovation Group), kteří pracují na ukončení odlesňování.

Stále máme oči dokořán a i nadále budeme spolupracovat s palmovým průmyslem až do doby, než nastane konec odlesňování a sociálního vykořisťování. Až se tak stane, slogan „žádné další slzy“ bude konečně platit pro všechna miminka, bez ohledu na živočišný druh.  

Joao Talocchi je pralesní kampaňér Greenpeace, který se snaží zachránit indonéské deštné pralesy před odlesňováním.

STAŇTE SE I VY STRÁŽCI PRALESŮ...